Foto: Uldis Muzikants

Ceturtdien, 3.septembrī, tika atklāts REFORMĀCIJAI-500 veltīts vides objekts Mazajā Pils ielā 4, namā kurā savulaik strādājis Baltijas novadpētnieks, Rīgas Ķeizariskā liceja rektors Johans Kristofs Broce (1742-1823), bet pašreiz atrodas Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Virsvalde. Objekts atrodas pagalmā, iepretim Rīgas Svētā Jēkaba Romas Katoļu katedrālei. Tas realizēts projekta “Reliģisks teksts kā vides objekts” ietvaros. Dizaina autore ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Mākslas programmas studente Viktorija Fofanova, kuras projekts pirmajā konkursa kārtā pēc žūrijas vērtējuma ieguva otro vietu. Uz senās mūra celtnes sienas to gleznojusi restauratore Ieva Marta.

Objekta radīšana ir saskaņota ar Nacionālā kultūras un mantojuma pārvaldi un Rīgas pilsētas būvvaldi.

2017. gadā Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB) sadarbībā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) Mākslas un tehnoloģiju nodaļu uzsāka projektu “Reliģisks teksts kā laikmetīgs vides objekts”, kura ietvaros izsludināja konkursu studentiem - radīt projektu konceptuālam mākslas darbam pilsētvidē, ainavā vai interjerā – sakrālajā arhitektūrā un sabiedriskajās celtnēs, izglītības iestādēs vai privātmājās. Pēc nolikuma tam jābūt grafikas dizaina ideāliem atbilstošam, vienota stila un kompozīcijas risinājumam ar īpašu, mākslinieciski izveidotu, unikāla šrifta tekstu kā vides objektu, kas piemērots konkrētai ainavai un objektam. Piebalgas draudžu mācītājs Intars Jonītis projektam speciāli sagatavoja 95 Svēto Rakstu citātus (ar analoģiju par Mārtiņa Lutera 95 tēzēm) un katram tika piemeklēts arī atbilstošs objekts. Pirmajā un otrajā konkursa kārtā projekti izstrādāti gandrīz 30 objektiem. Tiek meklētas iespējas tos realizēt. Pirmo vides objektu realizēja Mākslas programmas bijušais students Kristaps Šulcs Talsu baznīckalnā jau 2018. gada nogalē. Tagad esam ieguvuši unikālu iespēju – realizēt vienu no Vecrīgai paredzētām idejām. Bet kā nākošo iecerēts realizēt lielizmēra baneri uz Jēzus draudzei piederošā nama sienas Brīvības ielā 62. Tas ir piedāvājums, ko radījusi Mākslas programmas absolvente Nora Kuncīte.

Romāns Ganiņš, LELB Virsvaldes sekretārs: “Gatavojoties reformācijas 500 gadu svinībām, aicinājām baznīcēnus nākt klajā ar idejām, kādus pasākumus varētu realizēt. Viens no priekšlikumiem bija asociētās profesores Austras Avotiņas ideja. Tā ļoti labi saderēja ar manu jau ļoti senu misijas ideju, ka nepieciešams Dieva Vārdu izvietot vietās, kurās pulcējas cilvēki. Tā ir brīnišķīga iespēja Dieva Vārdu pasludināt daudziem, kas citādi netiek aizsniegti! Cilvēkam ir iespēja to izlasīt, vienkārši garām ejot vai braucot, un kā mēs zinām, - Dieva Vārds, kas cilvēkā sēts, savā laikā nes augļus.”

Austra Avotiņa, mākslas zinātniece LU PPMF Mākslas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja: “Svinot Reformācijas 500 gadu jubileju, būtiski atcerēties, ka Mārtiņš Luters ir teicis – ja vien viņš mācētu zīmēt, tad visas brīvās sienas apgleznotu ar Bībeles sižetiem, lai visi cilvēki tos redz un lai viņus sasniegtu evaņģēlija vēsts. Lielais reformators Mārtiņš Luters augstu vērtēja vizuāla attēla iedarbības spēku un no sirds vēlējās, lai tie, kam teksti nav pieejami – gan to trūkuma dēļ, gan latīņu valodas nezināšanas dēļ – varētu Svēto Rakstu mācību iepazīt caur attēliem. Savukārt mūsdienās, kad visu pārņēmusi bilžu kultūra un mūsu skatiens ir diezgan paviršs, tieši askētisks uzraksts varētu izrādīties pamanāmāks par krāsainu attēlu”

Projekta īstenošana plānota līdz 2022.gadam, kad apritēs 500 gadi reformācijai Latvijā.

Projekta un konkursa rīkotāji un atbalstītāji: LELB un Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Publicitāte:
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/vecriga-atklaj-reformacijai-veltitu-vides-objektu.a372849/ 
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/195927/bibeles-teksti-pilsetvide  
https://jauns.lv/raksts/zinas/402766-radits-pirmais-religiska-teksta-dizaina-objekts-vecriga  
https://lat.bb.lv/raksts/sabiedriba/2020/09/03/atklas-pirmo-religiska-teksta-dizaina-objektu-vecriga 
https://nra.lv/foto/riga/13525-atklaj-pirmo-religiska-teksta-dizaina-objektu-vecriga.htm 
https://theworldnews.net/lv-news/radits-pirmais-religiska-teksta-dizaina-objekts-vecriga 

Dalīties