Par godu Bulduru dārzkopības vidusskolas 110 gadu jubilejai, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektores un mākslinieces Ēras Zalcmanes gleznu izstāde “Zieda dvēsele” būs apskatāma Bulduru dārzkopības vidusskolas telpās, Jūrmalā, Viestura ielā 6 no š.g. 10. septembra līdz 10.oktobrim.

Izstāde veltīta gaismai un tās meklējumiem cilvēku un ziedu dvēselēs. Šīs izstādes galvenais simbols ir zieds un gaismas atspulgi uz ziedlapām. Gaisma kā saule, gaisma kā mīlestība, cilvēcība, zināšanas, evolūcija un gara atmoda.

Zieds ir kā dvēseles simbols un gaismas pieskāriens tai. Vairāki darbi šajā izstādē tika veidoti kā mandalas, jeb sakrālās cirkulārās kompozīcijas, kurās centrs ir kā psihiskās enerģijas un patības organizējošais kodols. Šajās kompozīcijās katrs zieds simbolizē kādu cilvēka dvēseles aspektu, ko apspīd un izgaismo dievišķā gaisma.

Māksliniece Ēra Zalcmane mākslas bakalaura un maģistra grādu ir ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļā, kā arī maģistra grādu sociālajā psiholoģijā Latvijas Universitātē. Zinātniski pētnieciskajā darbībā pievērsusies krāsu psihofizioloģijai, mākslas terapijai un simbolismam grafikas mākslā.

Dalīties