Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 4.kursa studenti, 85 topošie skolotāji - studenti, kuri mācās pilna un nepilna laika studijās, un lielākā daļa jau strādā izglītības iestādēs, aktīvi un radoši iesaistījās attālinātajā mācību procesā, lai atbalstītu skolēnus, pedagogus – kolēģus, vecākus mācību gada noslēgumā un apvienojās kopīgā projektā “LU studenti – skolotāji attālināto mācību atbalstam”.

Iepriekšējā mācību gada otrais pusgads mums visiem bija īpašs, jo sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, visi nonācām īpašajā situācijā, dzīve sākās attālināti, ikdienas studijas, mācības, darba ikdiena un sadzīve - attālināti. Situācija neparasta bija ne tikai pedagogiem, bet arī vecākiem, skolēniem un  pirmsskolēniem, jo daudzi atradās mājās kopā ar saviem ģimenes locekļiem, kuri arī strādāja, mācījās vai studēja attālināti.

Sveicot pedagogus visā Latvijā Skolotāju dienā, studenti projekta ietvaros ir apkopojuši iemeslus, kādēļ būt skolotājam ir lieliski un kāpēc ar to jālepojas!

 1. Keita Straume, Amanda Cine, Nikola Treimane, Maira Asare, Marina Nozdračeva,  Amanda Laugale - Angļu valodas skolotāju video.
 2. Madara Kantāne, Iveta Pētersone, Madara Vilčinska, Rigonda Jekuma, Elīna Zaķe, Diāna Demedjuka, Marta Maneka, Dina Čipote, Līga Jesineviča, Austra Pavāre - Sākumizglītības skolotāju video.
 3. Renāte Kozule, Kitija Nolberga, Sergejs Ivanovs, Gints Zālītis - Kulturoloģijas skolotāju stāsts
 4. Laura Hofmane, Iveta Munce, Armanda Višņova - Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājas video.
 5. Līga Breča, Santa Lempa, Helēna Miltiņa, Jēkabs Dāvids Silanžs, Ieva Meldere, Paula Elizabete Sirmā - Latviešu valodas un literatūras skolotāju vēstījums.
 6. Šaiena Elija Pole un Ivans Burenkovs - Informātikas un programmēšanas skolotāju vēstījums. "Darbs skolā paredzēts tiem, kas nevēlas palikt vienā vietā, klusi pārziemojot līdz pensijas vecumam! Skolā neviena diena nebūs tāda pati kā iepriekšējā, pat divas mācību stundas nekad neizdosies novadīt vienādi. Katrā klasē ar ko saskaries, savu dzīves ceļu veic vismaz 20 dažādas personības, ar kurām kopā jāpriecājas, jābēdājas, reizēm arī jāpadusmojas, bet, galvenokārt, jāmācās. Taču nebaidies – tas ir KOLOSĀLI!"
 7. Roberts Mālmanis - Sporta skolotāja stāsts
 8. Elīna Ruska, Laine Grūbe, Lita Bork-Ržečicka, Elvita Apine - Pirmsskolas skolotāju vēstījums
 9.  Jūlija Bugrova, Vera Bugrova, Laura Juhansone – Daugule, Linda Kapakle, Beāte Pēterkopa, Sindija Stanke, Anna Annija Vilka - Vizuālās mākslas skolotāju plakāts
 10.  Valērija Rogoļeva - Ķīmijas un bioloģijas skolotājas video.

Sigita Upīte,  Pirmsskolas skolotāja: "Projekta laikā radošu strādāju pie mācību materiāla izveides, lai pēc iespējas vairāk aptvertu dažādas zināšanu jomas. Motivāciju šim darbam smeļos apkārtējo cilvēku situācijās. Saprotu cik nozīmīgi ir ja kāds var pasniegt palīdzīgu roku, laikā kad tas nepieciešams, turklāt par to neprasot neko pretī! Skolotāja profesiju izvēlējos ,jo manuprāt , šajā jomā ir svarīgi ,lai būtu cilvēks kuram patīk tas ar ko viņš nodarbojas, interesē un galvenokārt sniedz gandarījumu. Skolotājs tā ir profesijas kurā ieguldot savas zināšanas un pieredzi var pavirzīt pasauli par grādu labākā virzienā.

Aļona Šijāne, Pirmsskolas un Sākumskolas skolotāja: "Projekts parādīja to, ka skolotāja profesija ir vajadzīga. Jaunie skolotāji, kas ir spējīgi strādāt ar tehnoloģijām, ātri darboties, būt radoši ar jaunām idejām. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti ir tieši tādi un ir gatavi palīdzēt citiem kolēģiem. Skolotājs - ir profesija, kas ir nepieciešama un vienmēr būs nepieciešama sabiedrībai! Ja gribi pievienoties mūsu skolotāju komandai, tad skaties iespējas pieteikties mūsu fakultātē!"

 

Par projektu “LU studenti – skolotāji attālināto mācību atbalstam”

Angļu valodas, Informātikas un programmēšanas, Kulturoloģijas, Latviešu valodas un literatūras, Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības, Pirmsskolas, Sākumizglītības, Sporta, Vācu valodas, Vizuālās mākslas, Speciālās izglītības skolotāji un skolotāji logopēdi (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte) un Ķīmijas un bioloģijas skolotāja (Ķīmijas fakultāte) projekta rezultātus veiksmīgi izmantoja izglītības iestādēs, kurās strādā kā skolotāji.

 1. Nodrošināja skolēniem individuālās tiešsaistes konsultācijas dažādos mācību priekšmetos;
 2. Sagatavoja interaktīvus mācību atbalsta materiālus un konkrētus mācību uzdevumus;
  • metodisko plānu pirmsskolēniem mācībām mājās;
  • vizuālos un video atbalsta mācību materiālus Mājturības un tehnoloģiju-1 stundām pamatskolas skolēniem no 5. līdz 9.klasei;
  • interaktīvu testu 9.klasēm par bioloģijas kursu, kas apgūts 7., 8. un 9. klasēs (Quizizz);
  • interaktīvas spēles mācību gada noslēgumam atsevišķām klašu grupām (Kahoot);
  • vizuālos un video atbalsta mācību materiālus dažādu prasmju attīstībai sākumskolas vecuma bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām; 
  • mācību atbalsta materiālu aprakstu pielietošanai mājās vecākiem ar bērniem ar GAT (garīgās attīstības traucējumi);
 3. Veica lietderīgāko e-resursu atlasi skolotājiem un skolēniem kulturoloģijas programmas apguvei; 
 4. Piedāvāja sporta nodarbības un lekcijas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu tiešsaistē (ZOOM), veido noslēguma pārbaudes darbus;
 5. Sniedza atbalstu IKT saistītu problēmu risināšanā un palīdzību digitālu materiālu izstrādē;
 6. Organizēja studentu konferenci «Educathon» tiešsaistē Microsoft MT platformā;
 7. Organizēja skolas interešu izglītības piedāvājumā skolēniem, nodrošinājumu ar novusa galdiem, lai  turpmākā mācību procesā attīstu sociālās prasmes un veicinātu fiziskās aktivitātes, kad beigsies  ierobežojumi valstī.
 8. Kā vecāku iniciatīva - organizēja ZOOM platformā sākumskolas skolēniem socializēties ar saviem klasesbiedriem un klases pedagogu, uzlabojot skolēnu psihoemocionālo stāvokli un vēlmi mācīties attālināti;

 

Studentu projekts tika īstenots studiju kursa “Projektu vadīšana izglītībā” ietvaros.

Projekta mērķis - sniegt atbalstu skolēniem, pedagogiem un vecākiem attālinātajā mācību procesā, nodrošinot individuālas tiešsaistes konsultācijas mācību priekšmetos un piedāvāt dažādus interaktīvus atbalsta materiālus, kā arī citas aktivitātes.

Izglītības iestādes, kurās norisinās projekta aktivitātes: Iļģuciema vidusskola, Rīgas Teikas vidusskola , Friča Brīvzemnieka pamatskola, Babītes vidusskola, Rīgas 96.vidusskola, Rīgas 1.Kristīgā pamatskola, Privātā vidusskola «INNOVA», ,Jelgavas 4.vidusskola, Privātā pirmsskola «SAULESPUĶE», Jaunsilavas pamatskolas, pirmsskolas izglītības grupa, Rīgas 13.PII «Ābecītis»,  Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Rīgas 33.vidusskola, Bēnes vidusskola, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīgas Valdorfskola, Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola «EVRIKA», Rīgas 221.pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde «Madariņa» , Rīgas Ostvalda vidusskola, Rīgas 2.pamatskola, Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Ādažu vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola.

Dalīties