2020.gada 5.oktobrī plkst 10.30 notiks docenta amata kandidātes (Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Izglītības zinātņu nozares, skolas pedagoģijas apakšnozarē) dr.paed. Daigas Kalējas-Gasparovičas atklātā nodarbība "MĀKSLA KĀ SPĒLE skolēna radošo spēju atraisīšanai" studiju kursa "Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma: Vizuālā māksla I" ietvaros.

Dalīties