27.oktobrī plkst. 08.30 MS Teams tiešsaistē notiks docent p.i. ALLAS PLAUDES (pretendē uz docenta amatu Vispārīgās psiholoģijas apakšnozarē)

atklātā lekcija

"Drošas un nedrošas piesaistes veidošanās, piesaistes likumsakarības skolēna - skolotāja un vienaudžu mijiedarbībā"."

Interesentiem, lai pieslēgtos MS Team grupai, pieteikties uz alla.plaude@lu.lv

Dalīties