Starp Baltijas valstīm uzsācies jauniešu tīklošanās projekts par ilgtspējīgu tūrisma nozares attīstību Baltijas reģionā. Projektu realizē Klaipēdas Universitātes pārstāvji sadarbībā ar Lietuvas Ekonomikas un Inovāciju ministriju, Nodibinājumu “Zinātnes un Inovāciju parks”, kā arī partneriem Krievijā - Nekomerciālās zaļās ilgtspējības attīstības mobilitātes Internacionālo centru.

Projekta mērķis ir veidot starptautisko komunikāciju un sadarbību starp trim valstīm, lai vecinātu ilgtspējīgas tūrisma nozares atveseļošanos Baltijas reģionā, izveidojot zināšanu, pieredzes un spēju apmaiņas tīklu.

Projektā kopā tiks iesaistīti 70 jaunieši, kuri veiks Klaipēdas Universitātes izvirzītu pētījumu, katrā partnera valstī aptaujājot vismaz 200 vietējos iedzīvotājus, vecuma grupā no 16 – 30, par tēmu “Ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstība”.

Pēc aptaujas datu apkopošanas tiks organizētas darba grupas katrā valstī, iesaistot vismaz 25 - 30 jauniešus, potenciāli radot jaunus risinājumus un projektus ilgtspējīgai tūrisma nozares attīstībai Baltijas reģionā 2021. gadā, tādējādi veicinot vietējo iedzīvotāju izglītošanos ar pievienoto vērtību, radot jaunus projektus vai uzņēmumus, risinot problēmas balstoties uz pētniecības datiem.

Projekts ilgs 9 mēnešus, no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. maijam. Liepājas pārstāvji, Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks”, pētījumu veic sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Latvijas Universitāti un Latvijas lauksaimniecības Universitāti.

Dalīties