© Elīna Grāvelsiņa, Izlaušanās istaba

Elīna Grāvelsiņa ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes jaunās maģistra studiju programmas "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai" studente, un par godu Latvijas valsts svētkiem ir radījusi izglītojošu izlaušanās istabu pamatskolas vecuma bērniem.

Šī gada sākumā Elīnai radās doma izveidot izlaušanās istabu par godu Latvijas valsts proklamēšanas 102. gadadienai, kas kalpotu kā izglītojošs rīks pamatskolas skolēniem. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī, nācās pielāgoties, un ideja tika pārnesta digitālā vidē. Izpētot citu valstu pieredzi izglītojošo digitālo izlaušanās istabu veidošanā, Elīna sāka veidot savu izlaušanās istabu Latvijas valsts svētku tematikā.

Izlaušanās istaba piedāvā tās dalībniekiem meklēt pavedienus telpā, uzspiežot uz atsevišķiem objektiem un atbildot uz dažādiem jautājumiem. Ja atbilde nav zināma, tā jāmeklē internetā un avota adrese jānorāda zem jautājuma. Pareizi atbildot uz jautājumu, dalībnieks saņem paroles daļu, kas palīdz izkļūt no digitālās istabas.

Digitālās izlaušanās istabas viens no mērķiem ir rosināt skolēnos interesi un sniegt zināšanas par Latvijas valsts rašanos, proklamēšanu, tās simboliem un vēsturiski nozīmīgām personībām. Tomēr izlaušanās istaba kalpo vēl kādam mērķim - izvērtēt digitālās izlaušanās istabas kā mācību instrumenta izmantojamību jaunas informācijas apguvei, ko Elīna pēta studiju ietvaros. Pētījuma ietvaros tiek izzināti skolēnu informācijas meklēšanas un apstrādes paradumi, kā arī tas kādus informācijas ieguves avotus jaunieši izvēlas. 

Elīna ir mācījusies Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Komunikācijas zinātnes, paralēli apguvusi profesionālo bakalaura studiju programmu "Māksla" Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Ir strādājusi par angļu valodas skolotāju un jauniešu centros vadījusi dažādas apmācības. Tas rosināja Elīnu apgūt arī pedagoģiju. Gan savā darbā, gan mācībās viņa arvien biežāk saskarās ar spēlēm un to integrēšanu dažādās vidēs, līdz beidzot izlēma izveidot arī savu uzņēmumu “SMART”, kas piedāvā spēļu risinājumus izglītībai.

Pašlaik Elīna studē jaunajā  Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes maģistra studiju programmā "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai", kas sasaista daudzas viņas intereses, kā arī piedāvā pārnest esošās zināšanas un prasmes jaunā kvalitātē.

Elīna uzskata, ka ir svarīgi pašam mācīties, lai redzētu kā notiek mācību process, redzētu kā citi cilvēki mācās, lai labāk saprastu, ko nozīmē nesaprast un spētu rast risinājumus, un meklēt veidus kā rosināt izpratni.

Dalīties