Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) vadītajā ERASMUS+ projektā DigitALAD (Digital Adult Educators: Preparing Adult Educators for a Digital World) (2019-1-LV01-KA204-060398) 22. februārī un 8.martā norisinājās pieaugušo izglītotāju tiešsaistes nodarbības Zoom platformā.

Nodarbību mērķis bija sniegt piemērus, kā pieaugušo izglītotāji var praktiski izmantot DigitALAD projekta metodiku – mācību plānus un rokasgrāmatu, programmu un spēliskotos tiešsaistes moduļus, lai varētu īstenot nodarbībās savās valstīs.

Atklājot nodarbību pirmo dienu, profesore Linda Daniela dalībniekiem izstāstīja attālināto mācību pamatprincipus, ko ir nepieciešams ievērot, lai tās būtu veiksmīgas. Viņa sniedza ieskatu dažādos digitālo resursu veidos un pārrunāja tiešsaistes mācīšanās aspektus kā arī atklāja tehnoloģiju izmantošanas izaicinājumus kognitīvai attīstībai. Dalībniekiem tika sniegti ieteikumi par to, kā veiksmīgi organizēt tiešsaistes mācīšanos. Linda Daniela īpaši uzsvēra studentu motivācijas veicināšanas nepieciešamību, un kā viens no motivācijas veicinātājiem tika piedāvāts izmantot spēliskošanās principus mācību procesā, jo tās palīdz studentiem jūsties daudz komfortablāk un attīstīt mācīšanās motivāciju.

Projekta partneri no Rural Hub (Īrija), organizējot dažādas interaktīvas aktivitātes, sniedza ieskatu DigitALAD rokasgrāmatas sadaļās – Izglītojamo atbalsts (Empowering learners), Pieejamība un iekļaušana (Accesibility and Inclusion) un Diferenciācija un personalizācija (Diferentiation and Personalisation). Nodarbību dalībnieki, izmantojot interaktīvo platformu Padlet, reflektēja par to, ko viņiem nozīmē izglītojamo atbalsts, kā arī sprieda par mācīšanās stiliem un to, kā tie ietekmē studentu spēju iekļauties mācību procesā. Dalībniekiem tika izklāstīti praktiski veidi, kā izglītojamie var attīstīt iepriekšminētās kompetences.

Nodarbību otrajā dienā projekta Partneri no Cardet (Kipra) sniedza ieskatu DigitALAD rokasgrāmatas saturā. Piedaloties aptaujā, katrs nodarbību dalībnieks varēja pārbaudīt, cik labi viņš pārzin DigitALAD rokasgrāmatas saturu. Nodarbību noslēgumā partneri no EAEA izstāstīja dalībniekiem par labās prakses piemēriem pieaugušo izglītībā, kur tiek izmantoti digitālie rīki.

Ja epidemiloģiskā situācija uzlabosies, tad pārējās DigitALAD nodarbības norisināsies klātienē, kas tiek plānotas no 09.-10. jūlijam, 2021.gadā.

Projektā Latvijas Universitāti pārstāv: prof. Linda Daniela un zinātniskā asistente Alise Oļesika.
Projekta mērķgrupa ir pedagogi, kas strādā ar pieaugušajiem un pieaugušie izglītojamie.
Projekta norises periods: 01.11.2019. - 31.10.2021.
Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte un piedalās Aegean Universitāte (Grieķija), Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology/ CARDET (Kipra), European Association for the Education of Adults/ EAEA (Beļģija), Jaitek Technology & Training (Spānija), INNOVADE (Kipra), The Rural Hub (Īrija), Schweizerischer Verband für Weiterbildung/SVEB (Šveice).

Dalīties