Žurnāla "Sustainability" (ISSN 2071-1050) speciālā izdevuma "Digital Technologies for Sustainable Education" redaktores ir  Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesores Linda Daniela un Zanda Rubene, kā arī Dr. Anna  Visvizi no Amerikas koledžas Grieķijā (American College of Greece).

Žurnāls atrodas pirmajā ietekmes kvartilē ar ietekmes koeficientu (Impact Factor) - 2,576, un citējamības indeksu (Citescore) – 3,2.

Speciālais izdevums būs veltīts digitālo risinājumu aktualitātēm ilgtspējīgai izglītībai, un būs vieta, kurā apspriest idejas, problēmas, izaicinājumus un novatoriskus risinājumus izmaiņām izglītībā, ko rada mūsdienu tehnoloģijas.

Žurnāls "Sustainability" speciālais izdevums "Digital Technologies for Sustainable Education" būs brīvpieejas izdevums. Pētījumi ir parādījuši, ka brīvpieejas publikācijas tiek aplūkotas un citētas biežāk nekā tās, kuras nav brīvi pieejamas plašākai publikai vai cilvēkiem nav piekļuve abonētam saturam. Tomēr tas nozīmē, ka autoram ir jāmaksā izdevniecībai par šāda veida publicēšanās iespēju.

Tēmas, kuras tiks aptvertas šajā izdevumā ir:

 • Izglītības politika digitālajai transformācijai.
 • Tehnoloģijām-bagātināts mācību procesa pedagoģiskie risinājumi.
 • Attālinātas mācības.
 • Digitālās tehnoloģijas un iekļaujoša izglītība.
 • Kognitīvie procesi kibertelpā.
 • Socioemocionālās kompetences kibertelpā.
 • Tehnoloģiskie risinājumi, lai atbalstītu attālinātas mācības.
 • Akadēmiskā un nozares sadarbība izglītības digitalizācijai.
 • Kopīgas mācību programma ilgtspējīgai izglītībai.
 • Izglītības inovāciju gadījumu izpēte.
 • Izglītības spēliskošana.
 • Digitālo transformāciju pētījumu metodika.

Pētnieki ir aicināti manuskriptus iesniegt līdz š.g. 31.augustam.

Vairāk informācijas par speciālo izdevumu, kā arī manuskripta noformēšanu un iesniegšanu var atrast ŠEIT.

Dalīties