Gerda pēc skolas beigšanas uzsāka studijas citā jomā, bet paralēli apsvēra domu par psiholoģijas studijām, jo bija vēlme izprast dažādus ikdienā novērotus cilvēku uzvedības fenomenus, un viņai šķita fascinējoši, ka uz psiholoģiju var lūkoties no dažādiem skatu punktiem, arī šūnu līmenī.

Gerda sazinājās ar Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” direktori un interesējās par studijām un iespēju pievienoties kādā lekcijā un paklausīties, pirms lēmuma pieņemšanas. Šāda iespēja viņai tika dota. “Apsēdos pēdējā rindā, pusi no lekcijas īsti līdz galam nesapratu, bet interese tikai palielinājās. Pēc lekcijas aprunājos ar studentiem par to kā viņi vērtē studijas, un pēc tam man bija āķis lūpā. Es sapratu, ka vēlos nākt studēt uz PPMF” atceras Gerda.

Uzsākot psiholoģijas studijas, jau pirmajā kursā Gerda tika ievēlēta par Studentu pašpārvaldes vadītāju. “Es pati nekad nebūtu iedomājusies un vēlējusies būt Studentu pašpārvaldes vadītāja, bet tā nu sagadījās. Pieredze, ko var gūt darbojoties Studentu pašpārvaldē,  ir brīnišķīga, it īpaši, tāpēc, ka tā ir vieta, kur var arī kādreiz kļūdīties un no tā mācīties.” 

Studentu pašpārvalde sniedz atbalstu studentiem studiju procesā, un psiholoģijas kontekstā viena no idejām bija par studiju veicinošu tehnoloģiju iegādi. Gerdas pirmajā gadā pašpārvaldē, tika iegādāts Minhenes funkcionālās attīstības komplekts, kas ir paredzēts mazu bērnu intelekta izpētei. Savukārt, nākamajā gadā tika pieteikta ideja LU SP Projektu konkursam par mobilā elektroencefalogrāfa iegādi, kas tagad ir ļoti nozīmīgs resurss fakultātē gan studiju procesā, gan pētniecībā.

Pašlaik Gerda ir bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” nu jau 3. kursa studente. Gerda stāsta, ka pēdējā gada laikā grūtības ir sagādājusi motivācija un sava darba plānošana, kā arī nogurums, kas rodas no ilga laika pavadīta pie datora vai garas lekciju dienas. “Manuprāt, pasniedzēji ir ļoti labi adaptējušies, jo nesaskatu nekādus zaudējumus attālinātajā mācību procesā. Pasniedzēji ir izdomājuši labus veidus, kā veidot diskusijas, organizēt seminārus vai pat īstenot praktiskos kursus tā, lai tie būtu saistoši. Protams, cilvēciskā kontakta un diskusiju starpbrīžos ar kursabiedriem ļoti trūkst,” stāsta Gerda.

Kopumā studijas Gerda vērtē ļoti labi - pasniedzēji ir atvērti jautājumiem, diskusijām, un no viņiem vienmēr vari sagaidīt cieņpilnu attieksmi. Gerda stāsta, ka ir interesanti atskatīties un novērot kādas izmaiņas ar viņu pašu ir notikušas studiju procesā.

Brīvajā laikā Gerda aizraujas ar šūšanu un apģērbu vēsturisko attīstību. “Nebiju iedomājusies, ka kaut kas tik pašsaprotams kā apģērbs, sevī iekļauj daudz prasmju un pacietības. Tas arī lielākoties aizņem manu brīvo laiku, bet kādam interesantam seriālam vai filmai arī vienmēr atradīsies laiks.”

Topošajiem psiholoģijas studentiem, kuri vēl tikai domā par studijām PPMF, Gerda iesaka vēl pirms studijām atbildēt sev uz jautājumu - kāpēc ir vēlme studēt psiholoģiju, kā arī rast priekšstatu par psiholoģijas lauku, aprunājoties ar esošajiem studentiem, pasniedzējiem vai kādu jomas pārstāvi. Un vēl, Gerda smaidot uzsver, ka “noteikti ir vērts sākt lēnām draudzēties ar angļu valodu, matemātiku un statistiku, jo šīs prasmes studiju laikā būs ļoti nepieciešamas, kā arī, protams, tiks attīstītas.”

Dalīties