2021./2022. akadēmiskajā gadā reflektantiem ir iespēja pieteikties kādai no Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF)  7 pamatstudiju, 4 maģistra līmeņa un 3 doktora studiju programmām. Iepazīsties ar studiju programmu piedāvājumu, studiju maksu, ilgumu un budžeta vietu skaitu jaunajā LU PPMF studiju programmu bukletā.

 

Uzņemšanas kārtība


Pieteikšanās vienotajā uzņemšanā BAKALAURA UN 1. LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMĀS notiks elektroniski no 28. jūnija līdz 12.jūlija plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties LU uzņemšanas punktā varēs no 6. līdz 12. jūlijam

► Uzņemšanas kārtība pamatstudijās

Iestājpārbaudījumi ir noteikti profesionālā bakalaura studiju programmās "Māksla", "Skolotājs" un "Sākumizglītības skolotājs". Tie notiek saskaņā ar grafiku no 13. līdz 15. jūlijam. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumi tiek plānoti tiešsaistē.


Pieteikumu iesniegšana MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS norisināsies no 5. līdz 16. jūlijam, LU absolventi var pieteikties elektroniski izmantojot LUIS sistēmu, citu augstskolu absolventi - aizpildot  elektronisko anketu vai klātienē fakultātē.

Uzņemšanas kārtība maģistra līmeņa studijās


Pieteikumu iesniegšana DOKTORANTŪRAS STUDIJĀM notiek no 23. augusta līdz 3. septembrim (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus nosūta ieskanētā veidā uz e-pasta adresi ilze.danusevica@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu. Tālrunis konsultācijām 67033966 vai e-pasts: ilze.danusevica@lu.lv.

Uzņemšanas kārtība doktorantūras studijās


Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt, rakstot uz ppmf@lu.lv,  kā arī meklējot info www.ppmf.lu.lv un www.gribustudet.lv.

Dalīties