© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Ja esi ieguvis studiju vietu kādā no Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pamatstudiju programmām, reģistrējies un slēdz studiju līgumu no 19. līdz 23. jūlijam.

 

KAD?

19.07. - 20.07. – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

21.07. - 23.07. – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā

1. KĀRTA

 

 

 

2. KĀRTA

 Datums

 Laiks

      Datums Laiks

 19.07.

 10:00–16:00

      21.07.  10:00–16:00

 20.07.

 10:00–16:00       22.07.  12:00–18:00
          23.07.  10:00–12:00

 

KUR?

Imantas 7. līnija 1, Rīga, 325. telpa

 

KĀ?

  1.  Klātienē - līgumus slēgšana klātienē notiek Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Imantas 7. līnijā 1, Rīgā, 325. telpā. Reģistrēties var, ierodoties klātienē personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.
  2.  Attālināti - ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt zemāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

 

KAS JĀŅEM LĪDZI?

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā.

 

! Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

 

Vairāk lasi: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/pamatstudijas/

Dalīties