2021.gada janvārī Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki kopā ar vēl 10 citu valstu partneriem uzsāka darbu pie projekta “DiversAsia: Embracing diversity in ASIA trought the adoption of Inclusive Practises”, kura mērķis ir izstrādāt digitālus iekļaujošās izglītības materiālus, kā arī personalizēt mācību procesu ar mākslīgā intelekta un speciāli izveidotas programmatūras palīdzību, lai veicinātu apstākļus, ka studentiem Indijā un Bangladeša ir iespējams studēt augstākās izglītības iestādēs un tiek nodrošināta iekļaujošā izglītība.

Līdz šim paveikts ievērojams darbs, lai apkopotu vairāk kā 200 labo prakšu piemērus par citām augstākās izglītības iestādēm visā pasaulē, tādējādi iepazīstinot Indijas un Bangladešas kolēģus ar citu valstu pieredzi ieklaujošās izglītības jomā. Pēcāk iegūtie rezultāti tiks analizēti un apkopoti DIVERSASIA rokasgrāmatā, lai ar tās palīdzību pārvarētu iekļaušanas, dažādības un kultūras atšķirību jautājumus šo valstu augstākās izglītības iestādēs.

Paralēli sagatavota un sākta Indijas un Bangladešas akadēmiskā un administratīvā personāla  anketēšana, lai noskaidrotu, pašreizējo situāciju un augstāko izglītības iestāžu darbinieku kompetenci iekļaujošās izglītības jomā šajās valstīs. Datus plānots iegūt līdz 2021. gada rudenim. Līdztekus turpinās darbs arī pie studentu anketas izstrādes, jo projekta partneri vēlas uzklausīt un noskaidrot arī studentu viedokli, kuri nonākuši augstākās izglītības iestādēs un sastopas ar reālām problēmām iekļaujošās izglītības kontekstā. 

LU Pedagoģiski zinātniskā institūta pētnieki iegūtos rezultātus apkopos un analizēs, kā arī prezentēs nākamā gada sākumā gan šī projekta pārstāvjiem, gan kolēģiem Latvijā.

Projektā iesaistīti 11 partneri no dažādām Eiropas un Āzijas valstīm – Indija, Bangladeša, Anglija, Bulgārija, Beļģija, Turcija, Latvija.

Projektā iesaistītie partneri: Projekta vadošais partneris ir Nottingham Trent University (Apvienotā Karaliste). Projektā piedalās partneri no Indijas (Indian Institute of Technology Bhubaneswar​ un Vellore Institute Of Technology Trust-Vit University), ​Bangladešas (Bangladesh University of Engineering and Technology​ un Jahangirnagar University​), Latvijas (Latvijas Universitāte),Turcijas (Gazi University​), Serbijas (SoftQNR​), Bulgārijas (Plovdiv University “Paisii Hilendarski” un NARHU, National Association of Professionals Working with People with Disabilities)​ un Beļģijas (PHOENIXKM BVBA​).

Projektā Latvijas Universitāti pārstāv:

Prof. Linda Daniela (projekta vadītāja), Arta Rūdolfa (projekta pētniece), Astra Rūdolfa (projekta vadītājas asistente)

Projekta Nr.: 618615-EPP-1-2020-UK-EPPKA2-CBHE-JP.

Projekta termiņš: no 2021. gada 15. janvāra līdz 2024. gada 14. janvārim.

Kopējā piešķirtā finansējuma summa projektam ir 1 00 00 00,00 Eiro.

Dalīties