Š.g. 30. novembrī plkst. 10:30 – 12:00 LU tiešsaistē MS Teams platformā notiks

lektora amata izglītības zinātnēs, skolas pedagoģijas apakšnozarē pretendenta

Aleksandra Vorobjova

atklātā nodarbība "Studiju darba nobeiguma un prezentācijas sagatavošana" 

profesionālā bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” 1. kursa studentiem.

 

Nodarbībai iespējams pievienoties ŠEIT.

Dalīties