Programma Izglītības metožu dažādošana darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamiemir tapusi sadarbojoties Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centram, īstenojot ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Vispārizglītojošo skolu skolēnu, vidējo profesionālo izglītības iestāžu jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu izraisa personiski, sociāli, ekonomiski, kultūras, izglītības, ar dzimumu un ģimeni saistīti faktori,  kuru iespaidā netiek iegūsta noteikta izglītība vai kvalifikācija.

Tā rezultātā:

  •  palielinās bezdarba draudi,
  •  pazeminās dzīves kvalitāte,
  • pazeminās sabiedrības izglītības līmenis,
  • pazeminās jauno speciālistu kvalifikācijas līmenis u.tml.

Skolotāji ir tie, kuri vistiešākajā veidā var aktīvi iesaistīties un panākt priekšlaikus no izglītības iestādēm aizgājušo skolēnu, jauniešu skaita samazināšanos. Tomēr skolotājam arī ir nepieciešamas atbalsts un profesionālās kompetences pilnveide, lai sekmīgi stātos dažādu izaicinājumu priekšā, gan sekojot inovācijām izglītības sistēmā, gan organizējot un nodrošinot attālinātu mācību procesu, gan meklējot kompleksus risinājumus un sniedzot atbalstu riska grupas audzēkņiem.

Izstrādātā programma ir tieši orientēta uz atbalstu skolotājiem, un tās apguves rezultātā skolotāji spēs izmantot dažādas izglītības metodes, lai radītu interesi, motivāciju un nepieciešamību izglītojamiem mācīties.

Programma ir praksē izmantojama. Tās saturā iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības.

Profesionālās kompetences pilnveides programmas apjoms - 12 akadēmiskās stundu.

Skolotājiem ir iespēja bez finansiāliem ieguldījumiem papildināt savu profesionālo kompetenci.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz 20.12.2021.


>> Pieteikuma anketa <<


Aicinām visus ieinteresētos pedagogus uz kopēju sadarbību!

 

Dalīties