No 2019. gada 31. janvāra līdz 2022. gada 30. janvārim LU PPMF PZI pētnieku grupa kopīgi ar sadarbības partneriem Bulgārijā, Kiprā un Beļģijā ir īstenojusi projektu ,,MyHUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Projekta partneri ir apkopojuši starptautiskajā praksē pārbaudītus materiālus iekļaujošās izglītības īstenošanai dažādās izglītības pakāpēs. Šo materiālu anotācijas pieejamas angļu, latviešu, bulgāru, grieķu un flāmu valodās MyHUB repozitorijā. Projektā ir izveidota rokasgrāmata “Kā stiprināt iekļaujošu izglītību skolās?”, kurā apkopota informācija par iekļaujošās izglītības principiem un situāciju projekta valstīs.

Videoierakstā LU profesore un Latvijas Logopēdu asociācijas valdes locekle Sarmīte Tūbele dalās savā pieredzē par iekļaujošo izglītību un pauž viedokli par MyHUB projektā izstrādātajiem materiāliem. Profesores pētnieciskās intereses ir saistītas ar runas terapiju un dažādiem speciālās un iekļaujošās izglītības aspektiem. Viņa darbojas dažādos ar iekļaujošo izglītību saistītos projektos un aptuveni desmit gadus pārstāv Latviju arī Eiropas Logopēdu asociācijā, veidojot kontaktus ar logopēdiem un speciālās izglītības skolotājiem visā Eiropā. Sarmīte Tūbele regulāri uzstājas dažādos semināros, kongresos, konferencēs un piedalās citu valstu skolotāju lekcijās.

Par MyHUB projektu viņa uzzināja no saviem LU kolēģiem un studentiem. Galvenais ieguvums no MyHUB projektā izstrādātās rokasgrāmatas, viņasprāt, ir iespēja salīdzināt iekļaujošās izglītības situāciju Latvijā un citās Eiropas valstīs. Tā var būt noderīga ne tikai skolotājiem, bet arī logopēdiem. To var izmantot skolotāju izglītībā un ikdienas darba pilnveidē ar skolēniem un studentiem, jo jaunas zināšanas par aktuālajiem procesiem vienmēr ir noderīgas. Profesore atzīmē, ka jaunie logopēdi ir ieinteresēti profesionālajā pilnveidē, labprāt vēlas izmēģināt jaunas metodes un iepazīties ar aktuālo informāciju, MyHUB projektā izveidotie materiāli ir noderīgi, lai to īstenotu.

 

 

Dalīties