No 2019. gada 31. janvāra līdz 2022. gada 30. janvārim LU PPMF PZI pētnieku grupa kopīgi ar sadarbības partneriem Bulgārijā, Kiprā un Beļģijā ir īstenojusi projektu ,,MyHUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Projekta partneri ir apkopojuši starptautiskajā praksē pārbaudītus materiālus iekļaujošās izglītības īstenošanai dažādās izglītības pakāpēs. Šo materiālu anotācijas pieejamas angļu, latviešu, bulgāru, grieķu un flāmu valodās MyHUB repozitorijā. Projektā ir izveidota rokasgrāmata “Kā stiprināt iekļaujošu izglītību skolās?”, kurā apkopota informācija par iekļaujošās izglītības principiem un situāciju projekta valstīs.

Videoierakstā LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra pētnieks, ķīmijas un dabas zinību skolotājs un doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” students Kārlis Greitāns dalās savā pieredzē par iekļaujošo izglītību un pauž viedokli par MyHUB projekta materiāliem. Par MyHUB projektā izveidoto repozitoriju un rokasgrāmatu Kārlis Greitāns ir uzzinājis, studējot LU doktorantūrā. MyHUB repozitorijā viņš ir atradis noderīgus materiālus par mācīšanas un mācīšanās stratēģijām dabaszinātnēs. Iegūtā informācija viņam palīdz veiksmīgāk organizēt darbu ar skolēniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām. Viņaprāt, materiālus var izmantot skolotāji, augstskolu docētāji un skolotāju profesionālo pilnveides programmu veidotāji.

Kārlis Greitāns uzskata, ka MyHUB repozitorijā vienuviet ir izdevies  apkopot dažādu autoru veikumu iekļaujošās izglītības jomā no dažādiem skata punktiem. Viņš iesaka izmantot MyHub platformu skolotājiem un izglītības darbiniekiem, kuriem ir labas prasmes darbā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un pieredze darbā ar Moodle kursiem.

Dalīties