No 2019. gada 31. janvāra līdz 2022. gada 30. janvārim LU PPMF PZI pētnieku grupa kopīgi ar sadarbības partneriem Bulgārijā, Kiprā un Beļģijā ir īstenojusi projektu ,,MyHUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Projekta partneri ir apkopojuši starptautiskajā praksē pārbaudītus materiālus iekļaujošās izglītības īstenošanai dažādās izglītības pakāpēs. Šo materiālu anotācijas pieejamas angļu, latviešu, bulgāru, grieķu un flāmu valodās MyHUB repozitorijā. Projektā ir izveidota rokasgrāmata “Kā stiprināt iekļaujošu izglītību skolās?”, kurā apkopota informācija par iekļaujošās izglītības principiem un situāciju projekta valstīs. Videoierakstā Ogres 1. vidusskolas ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja un LU doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” studente Agnese Slišāne dalās savā pieredzē iekļaujošās izglītības jomā un pauž viedokli par MyHUB materiāliem. Strādājot gandrīz 10 gadus skolā par skolotāju, viņa ir novērojusi, ka iekļaujošā izglītība ir ikdienas nepieciešamība, jo katrā klasē mācās skolēni ar dažādām vajadzībām. Īpaši uzlabojama, viņasprāt, ir skolotāju izpratne par iekļaujošas klases vides veidošanu. Par MyHUB projektu Agnese uzzināja no LU PPMF mācībspēkiem un saviem kolēģiem, kuri viņai sniedza pozitīvu atgriezenisko saiti pēc MyHUB platformā apkopoto materiālu izmantošanas. Agnese uzskata, ka projekta galvenā vērtība ir materiālu pieejamība. Katrs skolotājs MyHUB repozitorijā var atrast savām vajadzībām noderīgu informāciju. Agnese uzskata, ka materiāli ir ne tikai izglītojoši, bet arī praktiski pielietojami, tie ne tikai palīdz labāk izprast iekļaujošo izglītību, bet noder pedagoģiskās prakses pilnveidei darbā ar skolēniem. Viņa rekomendē izmantot MyHUB projekta materiālus, jo tie ir noderīgi gan skolotājiem, gan interešu izglītības vadītājiem, gan jauniešiem un ikvienam izglītībā iesaistītajam. MyHUB materiāli ir vērtīgi jo aktualizē ikviena skolēna iekļaušanas un izglītošanas nozīmi.

Dalīties