Projekta ,,MyHUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-IPI-SOC-IN) partneri ir apkopojuši starptautiskajā praksē pārbaudītus materiālus iekļaujošās izglītības īstenošanai dažādās izglītības pakāpēs.

Šo materiālu anotācijas pieejamas angļu, latviešu, bulgāru, grieķu un flāmu valodās MyHUB repozitorijā. Projektā ir izveidota rokasgrāmata “Kā stiprināt iekļaujošu izglītību skolās?”, kurā apkopota informācija par iekļaujošās izglītības principiem un situāciju projekta valstīs.

Videoierakstā angļu valodas skolotāja Santa Iesmiņa dalās savā pieredzē iekļaujošās izglītības jomā un pauž viedokli par MyHUB materiāliem. Santa strādā par skolotāju, viņa māca angļu valodu kā svešvalodu 7. līdz 12. klases skolēniem. Iekļaujošo izglītību viņa skata plašākā kontekstā, ne tikai kā darbu ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Pēc viņas domām, skolu praksi ietekmē globalizācijas izraisītās starpkultūru atšķirības. Plānojot stundas, ir jārēķinās ar katra skolēnu individuālajām attīstības īpatnībām, tāpat būtiska ir skolotāja sadarbība ar vecākiem.

Par MyHUB platformu Santa uzzināja no LU profesores Zandas Rubenes. Viņu uzrunājis tas, ka šajā platformā var atrast ne tikai jau iepriekš aprobētus mācību materiālus, stundu plānus, uzdevumus un aktivitāšu aprakstus, bet arī ļoti daudz dažādu aktuālu publikāciju un secinājumu par iekļaujošo izglītību pasaulē. Santai MyHUB platformā apkopotie materiāli noderēja, lai uzlabot komunikāciju ar skolēniem un viņu vecākiem, kā arī personiskajā un profesionālajā izaugsmē. Strādājot par angļu valodas skolotāju, viņa bieži saskaras ar skolēniem, kuriem lasīšana ir izaicinājums. Santa atzīmē, ka MyHUB repozitorijā apkopotie materiāli sniedz ieskatu pasaules pieredzē, un palīdz uzlabot darbu ar skolēniem, kuriem ir disleksija. Viņa iesaka platformu izmantot kolēģiem ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, jo gandrīz katram skolēnam ir savas unikālas mācīšanās vajadzības jeb mācīšanās izaicinājumi. Šajā platformā var atrast ne tikai vērtīgus rīkus, resursus un materiālus darbam ar šiem izaicinājumiem, bet arī iedvesmu realizēt iekļaujošu izglītību katru dienu.

 

Dalīties