Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem. Tā ir iespēja iegūt cita mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju, profesionāli pilnveidoties un uzlabot mācību procesa kvalitāti skolās.

Lūgums pieteikties līdz 15. februārim!

Vēl ir vietas sekojošu programmu grupās, kurām plānojam uzsākt mācības 2022. gada pavasarī un mācīsimies attālināti tiešsaistē MS Teams platformā: 

 


“Tehnoloģiju mācību jomas skolotājs  

Programmas apguvējiem  ir iespēja izvēlēties vienu no apakšprogrammām:

  • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
  • Datorikas skolotājs
Programmas apjoms:  160 stundas 
Programmas apraksts:

Programmas mērķis ir radīt iespēju citu mācību priekšmetu pedagogiem pilnveidot profesionālo kompetenci un nodrošināt kvalitatīvu izglītību, lai  iegūtu tiesības mācīt dizainu un tehnoloģijas vai datoriku atbilstoši valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām.

Mācību maksa:  610 EUR (var maksāt 2 daļās)
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts:

Sertifikāts par tiesībām mācīt dizainu un tehnoloģijas vai datoriku.

Pieteikšanās anketa:

 

 


Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs” (angļu valodas skolotāja grupa)  

Programmas apjoms:  160 stundas 
Programmas apraksts:

Programma piedāvā iespēju pilnveidot pedagogu svešvalodu (attiecīgi angļu valodas) zināšanas, iemaņas un prasmes komunicēt mutveidā un rakstveidā, integrējot visus valodas apguves aspektus, padziļināt izpratni par jaunākajām tendencēm un metodiskajām nostādnēm svešvalodu mācībās un attīstīt viņu prasmes organizēt valodu aspektu un prasmju apguves procesu, attīstīt skolotāju pedagoģisko meistarību strādājot ar izglītojamajiem ar dažādiem svešvalodu apguves līmeņiem, īpašu uzmanību pievēršot jaunākā skolas vecuma skolēnu svešvalodu apguves īpatnībām.

Mācību maksa:  610 EUR (var maksāt 2 daļās)
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts:

Sertifikāts par tiesībām mācīt angļu valodu pamatskolā.

Pieteikšanās anketa:
     

“Otrās svešvalodas skolotājs” (krievu valodas skolotāja grupa)

Programmas apjoms:  160 stundas 
Programmas mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu svešvalodu pedagogi, profesionālo izglītības iestāžu svešvalodu pedagogi.
Mācību maksa:  610 EUR (var maksāt 2 daļās)
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts: Sertifikāts par tiesībām mācīt krievu valodu.
Pieteikšanās anketa:
     

"Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi"

Programmas apjoms:  72 stundas 
Programmas apraksts:

Programmas mērķis ir paaugstināt speciālās izglītības programmās strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci un veidot sapratni par komandas darba nepieciešamību izglītības iestādē, sekmēt skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās traucējumiem kvalitatīvu iekļaušanu izglītības sistēmā. 

Mācību maksa:  284 EUR (var maksāt 2 daļās)
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts: Sertifikāts par tiesībām mācīt krievu valodu.
Pieteikšanās anketa:
 

► Vairāk informācijas meklē ŠEIT

Dalīties