23. un 24.martā Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) docētājas lekt. Egija Laganovska un doc. Evija Latkovska kopā ar kolēģiem no Spānijas, Rumānijas, Grieķijas un Lielbritānijas tikās darba seminārā KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA201 – Strategic Partnerships for school education projektā CREDIBLE (Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments – Bērnu ar retajām slimībām iekļaušanās iespējas mācību vidē). Seminārs notika Madridē, Spānijas reto slimību federācijas(FEDER) biroja telpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Projekta darba seminārā tika apspriestas praktiskas detaļas par projekta interaktīvās platformas (https://credible.softspring.cloud) darbības aktivizēšanu - nepieciešamo sadarbību ar skolotājiem, reto slimību organizāciju pārstāvjiem. Atbildīgā projekta dalīborganizācija par konkrēto projekta materiālu ir digitālo risinājumu organizācija Softspring (Spānija). Minētajā platformā pedagogiem būs iespēja dalīties savos pedagoģiskajos novērojumos un labas prakses piemēros darbā ar bērniem, kam ir retas slimības, kā arī uzdot jautājumus par situācijām, kurās pedagogi vieni paši nespēj rast profesionālas un praktiskas atbildes, lai veiksmīgi strādātu ar bērniem, kam ir retas slimības.

Reto slimību rokasgrāmatas skolotājiem izveides procesā tika aktualizēta tās otrās daļas struktūra, balstoties uz pirmās daļas veiksmīgu izvērtēšanas procesu Spānijas Universitātes medicīnas fakultātē. Rokasgrāmatas būtība ir ilustrēt pedagoģiskās iespējas iekļaut mācību vidē tos bērnus, kuru reto slimību diagnoze viņiem ļauj piedalīties mācību procesā. Atbildīgās projekta dalīborganizācijas par rokasgrāmatas izveidi ir Valensijas Universitāte (Spānija) un LU (prof. Indra Odiņa, asoc. prof. Ieva Margeviča-Grinberga, lekt. Egija Laganovska un doc. Evija Latkovska).

Savukārt maijā Valensijā (Valensijas Universitātē) plānotajam 30 stundu profesionālās pilnveides kursam, kas paredzēts skolotājiem, kas strādā ar skolēniem, kuriem ir retas slimības, tika precizēta struktūra, ieteiktas nepieciešamās izmaiņas kursa izveidei MOOC vidē.

Visu dalībvalstu iesaistītie speciālisti cer, ka projekta rezultātā radītā informatīvā rokasgrāmata, profesionālās pilnveides kurss un iespēja skolotājiem komunicēt starptautiskā elektroniskā vidē paplašinās viņu iespējas iegūt un dalīties ar informāciju par labas prakses piemēriem par pedagoģisko darbu ar bērniem ar retām slimībām, tādejādi bagātinot savu profesionālo pieredzi.

Vairāk par projektu https://erasmuscredible.eu/ vai projekta Facebook mājaslapā.

  

Dalīties