Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte sagatavo nākošos sporta trenerus, kuri var būtiski ietekmēt neskaitāmu bērnu un jauniešu dzīves. Sporta treneris sniedz ne tikai ieguldījumu audzēkņu personības un fiziskās kultūras attīstībā, bet arī palīdz sasniegt vairāk, lai iegūtu arī medaļas par uzvarām.

Kā atzīst pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas "Sporta treneris" direktors Rihards Parandjuks, “trenera darbs rada piepildījumu un gandarījumu par paveikto, un sastāv no daudziem pozitīviem brīžiem. Bieži vien treneri ieņem lielu lomu audzēkņu dzīvēs, ko nespēj aizstāt ne vecāki, ne pedagogi.”

Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma "Sporta treneris" nodrošina iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetences ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām. Studiju ietvaros sporta trenera kvalifikāciju iespējams iegūt kādā no trīs sporta veidiem – basketbolā, futbolā vai tenisā.

Pēc studiju beigšanas ir plašas iespējas strādāt sporta klubos, biedrībās, sporta skolās, kā arī var turpināt studijas Latvijas Universitātē, vai citur Latvijā un pasaulē.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par sporta treneri!


► Uzzini vairāk par studiju programmu "Sporta treneris" >>ŠEIT<<

Dalīties

Saistītais saturs

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par skolotāju!
27.04.2022.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par skolotāju!

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par psihologu!
27.04.2022.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par psihologu!

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par dizaineri!
26.04.2022.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par dizaineri!