Ikvienam no mums nākas saskarties ar situācijām, kad neiet tik labi kā gribētos - mācībās, darbā vai attiecībās. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas vadītāja profesore Ieva Stokenberga stāsta, ka "psihologi strādā ar zinātniski pārbaudītām metodēm, lai palīdzētu indivīdiem un organizācijām ne tikai risināt pagātnes problēmas, bet arī sasniegt mērķus, izdarīt izvēles, uzņemties atbildību un vadīt emocijas."

Ieva Stokenberga norāda, ka "bakalaura studiju programmā “Psiholoģijas” studentiem ir iespēja pētīt un izmēģināt dažādus paņēmienus, kā izprast cilvēku uzvedību, tomēr tas ir tikai pirmais solis psihologa kvalifikācijas iegūšanai." Lai iegūtu psihologa kvalifikāciju, ir jāturpina studijas profesionālajā maģistra studiju programmā “Psiholoģija”, kur studentiem ir iespējams izvēlēties kādu no specializācijām:

  1. klīniskajā un veselības psiholoģijā;
  2. darba un organizāciju psiholoģijā;
  3. izglītības un skolu psiholoģijā;
  4. juridiskajā psiholoģijā.

Savukārt, doktorantūrā ir iespēja iesaistīties gan fundamentālos, gan lietišķos pētījumos dažādās psiholoģijas apakšnozarēs:

  1. vispārīgā/kognitīvā psiholoģija;
  2. attīstības psiholoģija;
  3. sociālā psiholoģija/organizāciju psiholoģija;
  4. klīniskā psiholoģija;
  5. klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija.

 

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par psihologu!


Uzzini vairāk par:

Dalīties

Saistītais saturs

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par skolotāju!
27.04.2022.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par skolotāju!

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par dizaineri!
26.04.2022.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par dizaineri!

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par treneri!
24.04.2022.

Esi pārmaiņu nesējs. Kļūsti par treneri!