Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs aicina pieteikties BEZMAKSAS pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem. Tā ir iespēja profesionāli pilnveidoties un uzlabot mācību procesa kvalitāti skolās.

 Piesakies līdz 28.maijam!


Nosaukums

“Pedagoģiskās darbības pamati”

Mērķauditorija Profesionālās un interešu izglītības pedagogi, prakšu vadītāji, kuriem nav pedagoģiskā izglītība.
Programmas apjoms 100 stundas
Kontakti E-pasts: inga.liepina@lu.lv
Pieteikšanās anketa  
     

Nosaukums

“Sociālais pedagogs”

Mērķauditorija Pedagogi ar skolotāja profesionālo kvalifikāciju un sociālie darbinieki ar sociālā darbinieka kvalifikāciju. 
Programmas apjoms  160 stundas
Kontakti E-pasts: inga.liepina@lu.lv
Pieteikšanās anketa  
     

Nosaukums

"Mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” saturs un metodika vispārējā izglītībā"

Mērķauditorija Personas ar augstāko pedagoģisko izglītību un cita mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju.
Programmas apjoms  160 stundas
Kontakti E-pasts: agnese.filipenoka@lu.lv
Pieteikšanās anketa  
     

Nosaukums

Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā

Mērķauditorija Personas ar augstāko pedagoģisko izglītību un cita mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju, vai personas ar tiesībām veikt pedagoģisko darbību.
Programmas apjoms  160 stundas
Kontakti E-pasts: agnese.filipenoka@lu.lv
Pieteikšanās anketa  
   

► Vairāk informācijas meklē ŠEIT

Dalīties