Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Galda spēļu izstrāde un izmantošana izglītībā” un “Izlaušanās un vides spēļu izstrāde un izmantošana izglītībā”. 
 

Izlaušanās un vides spēļu programmas (10h)

Mērķis: Sniegt pedagogiem zināšanas un praktiskas iemaņas, kā izmantot orientēšanās spēles (slēpņošana, bāgātību medību), āra spēles un izlaušanās spēles (reālās vides, digitālajā formātā) jaunu izglītojošu spēļu izstrādē.

Mērķauditorija: izglītības iestāžu pedagogi.

Programmas uzdevumi

  • Iepazīstināt pedagogus ar vides un izlaušanās spēļu daudzveidību un to elementu izmantošanu izglītībā;
  • Sekmēt izpratni par izglītojošām vides un izlaušanās spēļu un to elementu izmantošanas ieguvumiem un riskiem;
  • Veicināt teorētisko zināšanu integrēšanu praksē, savas vides vai izlaušanās spēles prototipa izstrādē un testēšanā.

Programmas apguve plānota 7.jūnijā 9.00 – 16.00 klātienē, Imantas 7.līnijā 1, Rīgā. Pieteikšanās šeit!

 

Galda spēļu izstrāde un izmantošana izglītībā (10h)

Mērķis: papildināt pedagogu zināšanas un praktiskās iemaņas gatavu galda spēļu izmantošanā un apgūt jaunu, izglītojošu galda spēļu izstrādes gaitu.

Mērķauditorija: izglītības iestāžu pedagogi.

Programmas uzdevumi:

  • Iepazīstināt pedagogus ar galda spēļu daudzveidību un to elementu izmantošanu izglītībā;
  • Sekmēt izpratni par izglītojošu galda spēļu un to elementu izmantošanas ieguvumiem un riskiem;
  • Veicināt teorētisko zināšanu integrēšanu praksē, savas izglītojošas galda spēles prototipa izstrādē un testēšanā.

Programmas apguve plānota 17. jūnijā 9.00 – 16.00 klātienē, Imantas 7.līnijā 1, Rīgā. Pieteikšanās šeit!


Dalības maksa vienā programmā  34.00 euro

Samaksu var veikt arī izglītības iestādes, pašvaldības u.c., norādot maksātāja rekvizītus.

Pieteikšanās līdz 31.05.2024, grupas tiek komplektētas tiklīdz ir saņemti pietiekoši daudz pieteikumi.

Vairāk informācijas: https://www.ppmf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/

Dalīties