Ceturtdien, 23.maijā

plkst. 16.30 Zoom notiks atklātā nodarbība

Pārskats par Pedagoģijas zinātniskā institūta pētījumiem ‘Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte’

Zoom saite pieejama ŠEIT!


Nodarbības programma:

1. Svetlana Surikova Pieaugušo profesionālā pilnveide un tās rezultātu pārnese uz praksi: pierādījumos balstīti risinājumi.

2. Inga Linde Pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana un "Lasīšanas apļa" efektivitāte angļu valodas kā svešvalodas apguvē.

3. Elīna Grāvelsiņa Pedagogu virzīta spēļu dizaina izstrādes paradumi.

4. Zanda Rubene Caurviju kompetences kā sociālās rīcībspējas instruments.

5. Sanita Baranova Mācīšana-mācīšanās studentcentrētas pieejas transformācijas un pieaugušo profesionālās pilnveides izpētē.

6. Tamāra Pīgozne Morālās dilemmas risināšana virtuālajā realitātē: ieguvumi un izaicinājumi jauniešu karjeras izvēles kontekstā.

7. Linda Daniela Tehnoloģijas izglītībā - izaicinājumi un ieguvumi.

8. Dita Nīmante Aktuālie pētījumu virzieni sociālajā pedagoģijā.


 

Dalīties