Foto no projekta dalībnieku privātā arhīva

Laikā no 5.maija līdz 11.maijam Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes mācībspēki Anna Stavicka un Evija Latkovska  piedalījās ERASMUS+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education "Developing Reading Skills With and Through Digital Technologies" (eREAD), projekta Nr. KA220-HED-AA3F9CEE darba vizītē Igaunijā, apmeklējot izglītības iestādes Narvā, Rakverē un Tallinā. Projektā piedalās partneri no Igaunijas: Tartu Universitātes Narvas koledžas, Igaunijas Integrācijas fonda, Rakveres Rohuaia pirmsskolas; Slovēnijas: Primorskas Universitātes un Koperas tautas universitātes, Latvijas: Latvijas Universitātes un Latviešu valodas aģentūras; un Ukrainas: Harkivas Nacionālās universitātes un Zaporižjas Nacionālās universitātes.

Projekta mērķis ir, izmantojot digitālos rīkus, veicināt katras valsts valodas apguvi tās ieceļotāju populācijā.

Nedēļu ilgajā semināru un izglītības iestāžu vizīšu laikā, tika pārrunāts līdzšinējais projekta progress attiecībā uz izveidotā augstskolu studiju kursa saturu un iepazītas dzimtās valodas un valsts valodas lasītprasmes apguves pieredzes Igaunijā: bērnudārzā, skolā, valodu kursos (ko piedāvā dažādas igauņu kā valsts valodas uzturošas iestādes) kā tradicionālā (izglītības iestādes telpās), tā netradicionālā (dabā) kontekstā. Projekta partneri vienojās par nākošo vizīti Latvijā 2024. gada oktobrī un ar to saistītajiem projekta turpmākajiem rezultātiem (tehnoloģijās balstītu dzimtās valodas apguves profesionālās pilnveides kursu skolotājiem un atvērtas pieejas MOOC kursu jebkuram interesentam).

 

  

Projekta FB konts: https://www.facebook.com/groups/606651128093823

 

Dalīties