2024. gada 18. jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Universitātes (LU) Promocijas padomes izglītības zinātnēs atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā Oskars Kaulēns aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Skolotāju profesionālās pilnveides sistēmas īstenošanas standarts skolā kā mācīšanās organizācijā” (Ph. D.) iegūšanai.

Oskars Kaulēns promocijas darbā pēta, kādas prakses veido efektīvas skolotāju profesionālās pilnveides sistēmas īstenošanas standartu skolā un kādi ir priekšnoteikumi to īstenošanai, lai skolas veidotu par mācīšanās organizācijām skolotāju profesionālās pilnveides izpratnē.

Recenzenti: Dr. paed. Indra Odiņa (Latvijas Universitāte), Dr. paed. Velta Ļubkina (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr. paed. Dzintra Iliško (Daugavpils Universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Dalīties