Latvijas Universitātes Promocijas padome izglītības zinātnēs 2024. gada 18. jūnija sēdē piešķīra Oskaram Kaulēnam zinātnes doktora (Ph. D.) grādu sociālajās zinātnēs par promocijas darbu “Skolotāju profesionālās pilnveides sistēmas īstenošanas standarts skolā kā mācīšanās organizācijā”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8; nepiešķirt – 0; atturas – 0.

Dalīties