Attēls ģenerēts ar Mākslīgā intelekta programmu “Image generator”

Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes pētnieki Ineta Helmane un Linda Daniela, kopā ar partneriem no citām organizācijām Eiropā strādā, lai projektā “Anxiety Free Mathematics Education with Robotic Applications in Blended Learning” (2023-1-LV01-KA220-HED-000153826), izstrādātu mācību materiālus robotikas izmantošanai matemātikas apguvei, kā arī veidotu video materiālus un mācību platformu.

Tehnoloģiju attīstības progress rada gan jaunas iespējas, gan arī jaunus izaicinājumus izglītības videi, jo tai jāspēj pārveidot mācību procesu tā, lai sagatavotu nākamās paaudzes dzīvei un darbam ar tehnoloģijām. Tehnoloģisko progresu veicina cilvēku inovatīva domāšana un radoši risinājumi, taču cilvēkiem ir jābūt gataviem sadarbībai ar tehnoloģijām. Izglītības videi ir būtiski pieņemt šo progresu un piedāvāt inovatīvas mācību metodes, lai skolēni varētu attīstīt analītiski algoritmisko domāšanu, radošo domāšanu un digitālo kompetenci.

Viena no iespējām, kā padarīt mācību procesu radošu, inovatīvu un sekmēt nepieciešamo kompetenču apguvi, ir robotikas izmantošana, kur tiek radīti jauni risinājumi, kas veicina mācīšanos. Šīs idejas aizsāka Seimūrs Paperts, attīstot konstruktīvisma idejas un izmantojot LOGO valodu mācību procesā (Papert, 1980), tādējādi mēģinot pierādīt, ka izglītības procesu var veiksmīgi uzlabot ar aktīvu mācīšanos un piedāvāt skolēniem dažādas praktiskas aktivitātes ar datoriem un citām aktuālām tehnoloģijām.

Mūsdienās idejas par robotikas aktivitāšu iekļaušanu mācību procesā vairs nav jaunums, taču joprojām aktuāls ir jautājums, kā tās izmantot, lai veicinātu noteiktu kompetenču attīstību, un kādi pedagoģiskie principi būtu jāņem vērā, lai uzlabotu skolēnu motivāciju meklēt jaunus inovatīvus risinājumus un mazinātu viņu trauksmi mācību procesā.

Robotu klasifikācijā pastāv dažādas pieejas, un viena no tām ir definēt trīs grupas: 1) rūpnieciskie roboti; 2) palīgroboti; 3) izglītības roboti. Ne vienmēr ir viegli klasificēt robotus kādā no šīm trim grupām, taču svarīgs jautājums ir tas, ka ir milzīga to daudzveidība un mums ir jāsaskaras ar realitāti, ka skolēniem ir jāmācās par tiem, par iespējām, ko var sasniegt ar programmēšanu, kādi ētiskie un juridiskie aspekti mums ir jāņem vērā, kā mēs varam nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un kā varam atbalstīt progresu. 

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte partnerībā ar Cardinal Stefan Wyszyński University (Polija), Baltic Institute of Educational Technologies (Lietuva), Çanakkale Onekiz Mart University (Turcija) un South-West University Neofit Rilski (Bulgārija).

Projekta norises termiņš: 01/09/2023 - 31/10/2025

Dalīties