Ir pienācis studentu un mācībspēku ilgi gaidītais brīdis - izlaidumu laiks, kad vairāku studiju programmu absolventi pēc veiksmīgi nokārtotiem gala pārbaudījumiem un studiju noslēguma darbu aizstāvēšanas saņem diplomu par augstākās izglītības iegūšanu. Absolventi, atzīmēsim jūsu panākumus 25. un 26. jūnijā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes izlaidumi 2024. gada 25. jūnijā:

plkst. 10.00

„Pirmsskolas skolotājs” – 1. līmeņa profesionālo studiju programma (Rīga)

plkst. 13.00

„Pirmsskolas skolotājs” – 1. līmeņa profesionālo studiju programma (Bauska, Cēsis, Kuldīga, Tukums)

„Sākumizglītības skolotājs” – profesionālā bakalaura studiju programma (Alūksne, Jēkabpils, Kuldīga, Rīga)

 

Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes izlaidumi 2024. gada 26. jūnijā:

plkst. 10.00

„Psiholoģija” – bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmas

plkst. 13.00

„Māksla” – profesionālā bakalaura studiju programma

„Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība” – bakalaura studiju programma

„Sporta treneris” – 1. līmeņa profesionālo studiju programma

„Skolotājs”  – bakalaura studiju programma

plkst. 16.00

„Skolotājs” – 2. līmeņa profesionālā studiju programma (Mācītspēks)

„Izglītības zinātnes” – maģistra studiju programma (Izglītības vadība) (Cēsis, Jēkabpils, Rīga)

„Izglītības zinātnes” – maģistra studiju programma (Pedagoģija)

„Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībā” – maģistra studiju programma

 

Svinēsim svētkus kopā! Sveicam un lepojamies!

Dalīties