Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.02.2018

Pedagoģijas zinātniskais institūts - www.pzi.lu.lv/

Adrese: Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083, A-424.telpa, A-105.telpa
Tālrunis: 67034042
Fax:
67033860

Direktora p.i.:  Dr.paed., profesore Linda Daniela
E-pasts: linda.daniela@lu.lv  

Pilnsapulces priekšsēdētāja: Dr.paed., vad.pētn. Svetlana Surikova
E-pasts: svetlana.surikova@lu.lv

Pilnsapulces sekretāre: Dr.paed., pētn. Tamāra Pīgozne
E-pasts: tamara_pigozne@inbox.lv; tamara.pigozne@lu.lv

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja:  Dr.habil.paed., prof. Irina Maslo 
E-pasts: irina.maslo@lu.lv 

Zinātniskās padomes sekretārs: Mg.paed. Raimonds Strods
E-pasts: raimonds.strods@lu.lv

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (līdz 2010.gada 29.martam - Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte), LU Senāta 2010.gada 29.marta lēmums Nr.350) Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI) dibināts saskaņā ar LU Senāta 2007.gada 29.janvāra lēmumu Nr.283.

MISIJA

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta darbības būtība ir veikt augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus, vadoties pēc Latvijas sabiedrības un indivīda aktuālajām vajadzībām un ieviest pētījumu rezultātus studiju procesā, izglītības un citu institūciju darba praksē.

MĒRĶIS

PZI darbības mērķis ir zinātnisko un lietišķo pētījumu kvalitātes nodrošināšana pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs, pētījumu rezultātu integrācija akadēmiskajā izglītībā, jauno zinātnieku kvalitatīva sagatavošana un pedagoģijas atziņu popularizēšana Latvijas sabiedrībā, lai veicinātu humānu audzināšanu un cilvēka potenciāla attīstību mūžizglītības kontekstā.

STRUKTŪRA

PZI struktūru veido atbilstoši PZI darbības virzieniem, ņemot vērā pieejamos resursus. Institūta struktūrā ietilpst Pedagoģijas doktorantūra, projektu grupas, tematiskās grupas u.c. apakšvienības. Institūta struktūru pēc PZI direktora priekšlikuma apstiprina PZI zinātniskā padome.