Reģistrācija ir slēgta. Klausītāji var piedalīties bez reģistrācijas. 

 

Saite uz tiešraidi:                         Programma:  

 
Vadītāji: Māra Urdziņa-Deruma, Austra Celmiņa-Ķeirāne
Norises datums un laiks: 10.02.2021., plkst. 10:00
Norises vieta: attālināti Zoom
 
Referāta kopsavilkuma iesniegšana: Līdz 27.01.2021. (ieskaitot)