LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences
sekcija "Augstskolas pedagoģija: jauni izaicinājumi studiju procesā"

14. februārī, 9.00 – 18.00
Sekcijas telpa: LU PPMF 310E.auditorija
Sekcijas darba valodas: latviešu, angļu
Sekcijas vadītājas: Indra Odiņa, Anna Stavicka

Programma:

9.00 –       9.20

Ligita Grigule (Zoom)
Support the Development of The Teacher Competence Framework (TCF) in the Context of Competence-oriented Education Implementation. The Case of Central Asia

9.20 – 9.40 

Ilze Mikelsone, Ekaterina Protassova (Zoom), Anna Stavicka
The Pedagogical Reflection Among the Latvian Teachers

9.40 – 10.00 

Jan Ignatsson (Zoom), Indra Odiņa
State of the Art Analysis and Professional Needs Identification in Vocational Training Design for Eurasian Prison Chaplains

10.00 – 10.30 

Diskusija un pārtraukums

10.30 – 10.45 

Juris Uzulāns
Ilgtspējība projektu vadībā. Metožu izvēles didaktiskie principi

10.45 – 11.00 

Jelena Stepanova
Team-Based Learning in Business English in Latvia and EU

11.00 – 11.15 

Guntars Bernāts, Andrejs Mūrnieks
Izaicinājumi, riski un perspektīva viengadīgās studiju programmas “Integrētā mācību metodika mācību jomā Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” realizācijā/
Challenges, Risks and Prospects of the Imlementation of the Music Methodology Module Within the Study Course “Integrated Methods in Teaching Cultural Understanding and Self-Expression in Art” of One-Year Teacher Education Programme

11.15. – 11.30 

Aleksandrs Vorobjovs
Kā mērīt pusaudžu matemātisko kompetenci

11.30 – 12.00Pārtraukums
12.00 – 14.00

Inga Belousa, Laura Bužinska
Darbnīca: Par līdzdalību, kopradi un iztēli aktuālu un jēgpilnu maģistra studiju nodrošināšanai

14.00 – 14.30 Pārtraukums
14.30 – 16.00 

Indra Odiņa, Ilze Miķelsone
Paneļdiskusija: Maģistra studiju ieguldījums izglītībā trijos līmeņos: indivīda, organizācijas/ iestādes, sabiedrībā kopumā. Dalībnieki: PMSP “Skolotājs” absolventi.

16.00 – 16.20Pārtraukums

16.20 – 17.40

Pētījumu diskusijas 4 grupās:

1.grupa

1. Ināra Juškāne
Skolotāju pieredze vidusskolēnu argumentācijas prasmju attīstīšanā sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetos

2. Egmonts Pavlovskis
Kļūdaini par zinātniskām uzskatītās teorijās balstītu studējošo uzskatu izmaiņas universitātes studiju procesā 

2.grupa

3. Jūlija Dimitrijeva, Alīna Līna Greidāne
Testa jautājumu izvērtējums 12.klases centralizētā eksāmena matemātikā pilnveidei objektīvāku rezultātu iegūšanai 

4. Inta Štikāne
Tehnoloģiju bagātināta aktīvā mācīšanās 11. klases matemātikas stundās

5. Aleksandra Gorškova
Rokasgrāmata atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei skolotājiem

3.grupa

6. Elizabete Elīza Bitāne
Labās prakses piemēri skolās Latvijā vācu valodas kā svešvalodas apguves veicināšanā

7. Nadežda Račkova
Mazākumtautību 6.klases skolēnu mutvārdu monologa runas prasmes pilnveide latviešu valodas mācību stundās

8. Ilze Jēgere
Vajadzību izvērtējums mācību materiālu izstrādei darbam latviešu diasporas vasaras vidusskolās

4.grupa

9. Olga Skvorcova, Anna Stavicka, Indra Odiņa
Subjective Well-Being of International Students in Latvian Higher Education Institutions

10. Sintija Behmane, Sanita Imaka 
Speciālās izglītības skolotāju labizjūta studiju un darba procesā

17.40 – 18.00 Atgriezeniskā saite par grupas diskusijām