Reģistrācija ir slēgta. Klausītāji var piedalīties bez reģistrācijas. 

 

Saite uz tiešraidi:                           Programma: 

 
Vadītāji: Zanda Rubene, Linda Daniela
Norises datums un laiks: 05.02.2021, plkst. 10:00
Norises vieta: attālināti Zoom 
 
Referāta kopsavilkuma iesniegšana: Līdz 22.01.2021. (ieskaitot)