LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences
apakšsekcija “Iekļaujošā izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai”

11. februārī, 9.30 – 12.00
Sekcijas telpa: LU PPMF 325.auditorija
Sekcijas vadītāja: Dita Nīmante

Programma:

9.30 - 10.00

Reģistrācija
Kafijas pauze

10.00 - 10.25

Liene Ekša, Dita Nīmante
Bērna ar dzirdes traucējumiem iekļaušanās vispārizglītojošā izglītības iestādē X, gadījuma analīze

10.25 - 10.45

Lūcija Anoško
Logopēdiskās korekcijas paņēmieni verbālās komunikācijas veidošanai nerunājošiem bērniem pirmsskolas vecumā

10.45 - 11.05

Inta Krauja-Kindzule
Bioloģijas skolotāju izpratība par atbalsta pasākumiem bioloģijas mācību procesā pamatskolas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

11.05 - 11.25

Nellija Repina
Sociālā komiksa pedagoģiskais potenciāls izpratnes veicināšanai par AST

11.25 - 11.45

Dace Daliņa, Vēsma Ozoliņa
Grupas vadības problēmas mūzikas nodarbībā pirmsskolā un iespējamie risinājumi

11.45 - 12.00

Rasa Iesalniece, Agnese Gramova- Ķurena
Metodisko materiālu izvērtēšana iekļaujošajā izglītībā

Apakšsekcija organizēta sadarbībā ar EK ERASMUS + finansēto projektu “Mans HUB – tiešsaistes  repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikai pedagoģiskā personāla lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-12018-1-EPPKA3-IPI-SOC-IN)