Sociālās pedagoģijas sekcija LU 78. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros

3. februārī
Laiks: 10.00 – 13.00
Sekcijas vadītāja: Gunta Kraģe

Programma:

 1. Gunta Kraģe (LU docente) Astrīda Raževa (LU asoc.profesore)
  “Sociālā pedagoga studiju programma Latvijas Universitātē vēsturiskā un mūsdienu kontekstā”. 
 2. Liesma Ose (LM Metodiskās vadības un kontroles departamenta projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” eksperte)
  "Ne sociālā pedagoģija, ne sociālais darbs, bet cilvēks centrā". 
 3. Irina Maslo (LU profesore)
  "The 21. century pedagogy as a social science: the shift from human individual-centred to human collective capability-centred learning”
 4. Ilze Ivanova (LU profesore)
  “Mobilās mācīšanās spēles jauniešiem ar disleksiju”
 5. Daina Jakobsone (Rīgas Ostvalda vidusskola, sociālā pedagoģe)
  “Socializācija un pašizaugsme starptautiskajā programmā AWARD”
 6. Andrejs Mūrnieks (LU docents)
  "Mūsdienu izaicinājumi socializācijas procesam un klasiskās kultūras paradigma"
 7. Anete Ankmane (Nodibinājuma “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” struktūrvienība Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem “Sirdsgaisma”, sociālais darbinieks, LU studente)
  “Reemigrējušo skolēnu integrācijas Latvijas vispārizglītojošajās skolās: problēmas un risinājumi”
 8. Rihards Ērdmanis (Rīgas 13.vidusskola, sociālais pedagogs)
  “Izglītības iestādes un izglītojamā vecāku pienākumu,tiesību analīze in loco parentis doktrīnas”.