Latvijas Dizaineru savienība sadarbībā ar Latvijas Universitāti 30.oktobrī rīko starptautisku konferenci, kas veltīta aktualitātēm dizaina un ar to saistītajās jomās.
Konferenci varēs vērot tiešraidē - LU 1.kanālā vai youtube.com

Konferences tēmas - Spekulatīvais (kritiskais) un Sociālais dizains.

Dizaina nozare ir kļuvusi starpdisciplināra un saistīta ar jaunām teorijām, tehnoloģijām, sistēmām un sabiedrības vajadzībām.

Konferences dalībnieki no Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas, Austrālijas, Krievijas, Baltkrievijas un Igaunijas diskutēs par pilsētvides attīstību, tehnoloģiju nozīmi jaunajos ekonomikas, pakalpojumu un komunikācijas modeļos, kā arī indivīda un varas attiecībām kultūras, sociālo un vides problēmu kontekstā.

Konferences mērķis - veicināt starpdisciplināras pētniecības attīstību, pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu paplašināšanos.

Sīkāka informācija konferences mājaslapā.
Konferences valoda: angļu
Konferenci atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Zinātņu akadēmija un Catchbox.

 


The Latvian Designers Society, in cooperation with the University of Latvia, organizes the conference on topical issues in design and related fields.

Time and place: October 30, 2020, Riga
Online streaming: www.lu.lv or youtube.com

The conference topics: Speculative (Critical) and Social Design.

The design industry has become interdisciplinary and is related to new theories, technologies, systems and societal needs. Conference participants from Latvia, Great Britain, Germany, Australia, Russia and other countries will discuss the perspectives of human-friendly urban development, the role of technologies in new economic, service and communication models and relations between the individual and power in a cultural, social and environmental context.

The aim of the conference is to promote the development of interdisciplinary research, exchange of experience and networking.

More information on the conference website.
The conference supporters:  State Culture Capital Foundation, Latvian Academy of Sciences, Catchbox.

Registration here.