Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekts "Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.05.2017.

    

Igaunijai, Somijai un Latvijai jārisina līdzīgi izaicinājumi, nodrošinot bilingvālo izglītību un minoritāšu integrāciju. Igaunijā un Latvijā krievu valodā runājoša ir ceturtā daļa iedzīvotāju. Somijā pieaug imigrācija, valsts kopumā saskaras ar izaicinājumu valodu un multikulturālisma izglītībā.

Līdz šim bilingvālā izglītība partnervalstīs ir bijusi galvenokārt skolotāju un skolu  atbildība. Projekta darbība ir orientēta uz krievvalodīgo kopienām, lai veicinātu vecāku un skolu sadarbību.  Projekts saskata nepieciešamību veidot kompleksa pieeju, apvienojot tradicionālos vecāku iesaistīšanas modeļus ar bilingvālai izglītībai specifiskām tēmām un metodēm, kā arī, ņemt vērā jauno imigrācijas kontekstu.  

Projekta gaitā tiks izstrādāta kompleksa, pārbaudīta, ērti izmantojama rīkkopa, kas īpaši orientēta divvalodu mācību procesa kontekstiem. Materiāls būs ļoti nepieciešamais sākumpunkts turpmākām vecāku iesaistes programmām Igaunijā Somijā un Latvijā. Resources

Paredzēts, ka projekta rezultātā pieaugs gan vecāku izpratne par daudzkultūru izglītību, gan viņu iesaistīšanās bilingvālajā mācību procesā pirmsskolā un skolā.  Projekta realizācijai, savukārt, būs tieša ietekme uz krievvalodīgo vecāku kopienu skolas, pilsētas un novada līmenī. Izmaiņām, kas sāktas  pamata līmenī, kopumā  būs ietekme uz visu sabiedrību.

Projekta darbība ir sadalītas trīs posmos:

1) pieejamo zināšanu un labās prakses pārskats;
2) situācijas izpēte un  izmēģinājuma sagatavošana;
3) izmēģinājums un vecāku iesaistīšanas rīkkopas nodrošināšana bilingvālās izglītības procesam.

Projekta  īstenošanas pamata struktūrvienība ir Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF)

Projekta darba grupa:
Ligita Grigule  - projekta vadītāja,
Aiga Skrastiņa-Zommere (vadītājas asistente), Indra Odiņa, Gunta Kraģe, Rita Skara-Mincāne, Margarita Gavriļina, Anita Berķe un Ieva Margeviča-Grinberga.

Projekta padome:
Indra Dedze - LU Akadēmiskā departamenta projekta vadītāja;
Zane Matesoviča - Britu Padome Latvijā direktore;
Ērika Pičukāne - Latviešu valodas aģentūras metodiķe.

Projekta realizācijas laiks: 2015. gada 1. septembris - 2017. gada 31. augusts.

Development of Parent Involvement Models for Bilingual Pre- and Primary School - PIM Project

Project period: 01.09.2015 - 31.08.2017
Total budget: 201 964 euros
ERDF: 164 945 euro

Overview:

The PIM project aims at supporting bilingual education for children in Russian-speaking minority groups in Estonia, Finland and Latvia by developing parent involvement models for bilingual learning process.
The main responsibility in bilingual education in the partner countries has been on the teachers and schools. The project will enable the Russian-speaking school communities to improve their home-school cooperation. In practice the project will combine traditional models of parent involvement with bilingual education specific themes and methods. The project will also take into account the context of old and new immigrants.

As a result of the project, home-school cooperation and awareness about multicultural education are both expected to increase. The process, in turn, will have a direct impact on broader Russian-speaking communities gathered around the schools in the same town, and the same region. Through the schools, the changes can be initiated from the grass root level, but the overall influence will have an impact on the whole society.

Partner contacts:

Kristjan Klauks
Project Manager
University of Tartu
Narva College
Raekoja plats 2, Narva 20307, ESTONIA
kristjan.klauks@ut.ee
+372 740 1905
www.narva.ut.ee
Ekaterina Protassova
Partner Coordinator
University of Helsinki
Department of Modern Languages
Russian Language Unit
Yliopistonkatu 4, Helsinki 00014, FINLAND
ekaterina.protassova@helsinki.fi
+358 504 482 323
www.helsinki.fi/yliopisto
Ligita Grigule
Partner Coordinator
University of Latvia
Faculty of Education, Psychology and Art
Raina Blvd 19, Riga 1586, LATVIA
grigule@latnet.lv
+371 292 945 80
www.lu.lv

Completed activites:

Project Meetings

  • 21.12.2015 - Steering Committee meeting in Tallinn, Estonia
  • 07.03.2016 - Steering Committee meeting in Helsinki, Finland
  • 25.08.2016 - Local Experts General meeting in Narva, Estonia
  • 26.08.2016 - Steering Committee meeting in Narva, Estonia

Project Activites

  • 11.2015 - 05.2016 Comprehensive literature review and a written overview of existing good practices of PIMs and parent involvement programmes
  • 02.2016 - 08.2016 Conducting online survey and a report analysis
  • 09.2016-12.20160  Preparation of training curricula
VIDEO: Ceļvedis vecākiem "Mūsu bērns būs bilingvs" (LV, RUS)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.05.2017.

Projekta "Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai" ietvaros izveidota ceļvedis latviešu valodā (LV) un krievu valodā (RUS) vecākiem par iesaistīšanos bilingvālajā mācību procesā pirmsskolā un skolā, tā nodrošinot bilingvālo izglītību un minoritāšu integrāciju Latvijā, Igaunijā un Somijā.