Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studentu iesniegumu paraugi (veidlapas)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.05.2018

Visi iesniegumu paraugi pieejami elektroniski (Word doc. vai PDF  formātā). Iesnieguma veidlapu varat saglabāt,

1) izdrukāt un aizpildīt rokrakstā;
2) aizpildīt elektroniski, izdrukāt un parakstīt.

Iesniegumi tiek pieņemti tikai ar oriģinālparakstu, iesniedzot

  • savam studiju metodiķim,
  • fakultātes lietvedības sekretārei V-202.telpā (dekanāts) vai
  • sūtot pa pastu uz adresi:

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
.......    (norādīt nodaļu, centru, kuram esat piederīgs kā students, piem., Skolotāju izglītības nodaļa)
Jūrmalas gatve 76
Rīga, LV-1083

!!! Visas neskaidrības un radušos jautājumu, aizpildot iesniegumus, risināt ar savu studiju metodiķi !!!

Iesniegums dekānei prof. Malgožatai Raščevskai

Reģistrēšanās semestrim

Studiju pārtraukums

Personas datu maiņa   !!!

!!! Obligāti pievienot jaunās pases (ID kartes) un personas datu maiņu apliecinošu dokumentu kopijas, piem., laulības apliecība, šķiršanās apliecība uc.

Studiju programmas maiņa

Studiju finansējuma maiņa (no budžeta par personīgiem līdzekļiem)

Studiju kursu atzīšana

Studiju maksas atgriešana 

Studiju maksas samazināšana:

Eksmatrikulācija pēc paša vēlēšanās

Anketa studentiem, pārtraucot studijas LU

Reģistrēšanās C daļai   

PRAKSEI

Studiju noslēguma darbu temata pieteikums: