Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Docētāju konsultāciju laiki 2015./2016.akad.gada PAVASARA semestrī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.02.2016.

Izglītības zinātņu nodaļa

 

Pedagoģijas nodaļa

Pedagoģijas nodaļas docētāju konsultāciju laiki 2016.pavasara semestrī (pēdējās izmaiņas - 15.02.2016.)

Psiholoģijas nodaļa

 

Skolotāju izglītības nodaļa

Docētājs
 Pilna laika klātienes studentiem
Nepilna laika  studentiem
Anita Berķe, lektora p.i.
V-305.telpā

No 08.02.2016. līdz 09.04.2016.
otrdienās
plkst. 16.00 - 16.45

 

13.febr.   15.30-16.15
19.febr.   16.00-16.45
18.marts 16.00-16.45
2.apr.      16.00-17.30
8.apr.      14.00-15.30
22.apr.     11.30-12.30
7.maijs    16.00-17.30
13.maijs   9.45-10.30

 

Docētāju konsultāciju laiki 2015./2016.akad.gada RUDENS semestrī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.01.2016.

Docētāju konsultācijas 2015.rudens semestra sesijas laikā

 

Izglītības zinātņu nodaļa

Docētājs
 Pilna laika klātienes studentiem
Nepilna laika  studentiem

Jānis Milbrets, lektora p.i.
V-210.telpa

otrdienās plkst. 10.30 - 12.30

semestra nepāra (1.) nedēļas
sestdienās:
plkst. 16:30 - 18:00

Austra Celmiņa-Ķeirāne, lektora p.i.
V-112.telpa

otrdienās un ceturtdienās
iepriekš pieteikties un vienoties par laiku: austracelm@gmail.com   

Andrejs Geske, profesors
A-209.telpa
ceturtdienās plkst. 14.30 -⁠ 16.00
Iepriekš pieteikties un vienoties par laiku: andrejs.geske@lu.lv   
Andra Irbīte, lektora p.i.
A-217.telpa
otrdienās plkst. 12.30 - 14.00semestra nepāra (1.) nedēļas
sestdienās:
plkst. 16:00 - 16:30
Ingrīda Irbe, lektora p.i.
V-209.telpa
ceturtdienās plkst. 16.00 -⁠ 16.30
(izņemot mēneša pēdējo ceturtdienu)

Uz konsultācijām pieteikties pa e-pastu: ingrida.irbe@lu.lv
7.okt.    12.00 - 12.30
31.okt.   12.00 - 12.30
7.nov.    12.00 - 12.30
14.nov.  12.00- 12.30
5.nov.    12.00 - 12.30 
Agata Muze, lektora p.i.

Iepriekš pieteikties un vienoties par laiku nodarbību laikā
vai e-pastā: agata.muze@gmail.com
Antra Ozola, docente
A-218.telpa
Iepriekš pieteikties un vienoties pa e-pastu: antra.ozola@lu.lv


Pedagoģijas nodaļa

Docētājs, telpa
 Konsultāciju laiks
Kontakti
Rudīte Andersone, prof. 
A-116.telpa
trešdienās plkst. 10.00 - 12.00tālr. 26408851
rudite.andersone@lu.lv
Līga Āboltiņa, doc.
A-418.telpa

ceturtdienās plkst. 16.00 - 18.00

tālr. 27197430
liga.aboltina@lu.lv

Sanita Baranova, doc.
A-120.telpa
trešdienās plkst. 10.30 - 12.30sanita.baranova@lu.lv
Emīlija Černova, prof.
A-119.telpa

ceturtdienās plkst. 8.00 - 10.00

tālr. 26320659
emilija.cernova@lu.lv

Linda Daniela, asoc.prof.
A-118.telpa
pirmdienās plkst. 12.00 - 14.00linda.daniela@lu.lv
Manuel Joaquin 
Fernandez Gonzalez
, pētn.
G-13.telpa
ceturtdienās plkst. 14.00 - 16.00 
piektdienās plkst. 15.00 - 17.00
manuels.fernandezs@lu.lv
Daiga Kalniņa, doc.
A-119.telpa
pirmdienās plkst. 12.00 - 14.00tālr. 29474677
daiga.kalnina@lu.lv
Baiba Kaļķe, asoc.prof.
A-425.telpa
septembrī, oktobrī 
otrdienās plkst. 18.00 - 19.00
novembris-janvāris
pirmdienās plkst. 15.30 - 16.30
tālr. 29129280
baiba.kalke@lu.lv

Aīda Krūze, prof.
A-118.telpa

trešdienās plkst. 12.00 - 15.00aida.kruze@lu.lv
Iveta Ķestere, prof.otrdienās plkst. 12.00 - 13.00,
lietojot Skype: Iveta Vanaga
tālr. 29496660
iveta.kestere@lu.lv
Ieva Margeviča-Grinberga, doc.
A-119.telpā
otrdienās plkst. 8.00 - 8.30 
un 12.00 - 13.30
tālr. 29720840
ieva.margevica@lu.lv
Irina Maslo, prof.
G-13.telpa
piektdienās plkst. 13.00 - 15.00tālr. 29905059
irina.maslo@lu.lv
Ērika Lanka, lekt.
A-424.telpa
piektdienās, sestdienās
plkst. 12.00 - 14.00
erika.lanka@inbox.lv
Dita Nīmante, asoc.prof.
A-119.telpa
trešdienās plkst. 12.30 - 14.30tālr. 29117118
dita.nimante@lu.lv
Zanda Rubene, prof.
A-120.telpa
trešdienās plkst. 12.00 - 14.00tālr. 26555495
zanda.rubene@lu.lv
Lūcija Rutka, prof.
A-118.telpa

trešdienās plkst. 12.00 - 14.00

tālr. 26525879
lucija.rutka@lu.lv

Ligita Stramkale, doc.
A-424.telpa

ceturtdienās

tālr. 29484940
ligita.stramkale@lu.lv

Ilze Šūmane, lekt.
A-423.telpa
septembrī, oktobrī (Raiņa bulv.19) - 
otrdienās plkst. 9.00 - 10.00
novembrī, decembrī - 
ceturtdienās plkst. 16.00 - 17.00
tālr. 26125261
ilze.sumane@lu.lv
Sarmīte Tūbele, prof.
A-422.telpa
pirmdienās plkst. 12.00 - 14.00tālr. 26438441
rasmite.tubele@lu.lv
Rasma Vīgante, doc.
A-422.telpa
trešdienās plkst. 16.00 - 17.00tālr. 26754743
rasma.vigante@lu.lv
Ērika Vugule, pasn.
G-13.telpa
piektdienās plkst. 10.00 - 12.00tālr. 26763707
erika.vugule@lu.lv
Irēna Žogla, prof.
A-120.telpa

trešdienās plkst. 14.00 - 15.00

Doktorantiem pēc pieraksta -
ceturtdienās

tālr. 29557576
irena.zogla@lu.lv

 

Psiholoģijas nodaļa

!!! Lūgums ar docētāju iepriekš saskaņot tikšanās laiku, sazinoties elektroniski.

Docētājs, telpa
 Konsultāciju laiks
Kontakti
Ivars Austers, profesors
A-328.telpa
ceturtdienās plkst. 12.00 - 14.30austers@lanet.lv
Maija Biseniece, docente
A-322.telpa

ceturtdienās plkst. 16.00 - 18.00

maija.biseniece@lu.lv

Ieva Bite, asoc.profesore
A-329.telpa

No 1.10.2015. -
Bērna kopšanas atvaļinājums

bite@lanet.lv
Ilze Damberga, docente
A-326.telpa

ceturtdienās
septembrī, oktobrī: plkst. 14.30 - 16.00
novembrī, decembrī: plkst. 10.30 - 12.00

ilze.damberga@lu.lv

Ģirts Dimdiņš, profesors
A-326.telpa
ceturtdienās plkst. 12.00 - 13.30girts.dimdins@lu.lv
Anda Gaitniece-Putāne, docente
A-326.telpa
pirmdienās plkst. 16.00 - 17.30 agp@lu.lv
Aleksandrs Koļesovs, asoc.profesors
A-326.telpa
pirmdienās plkst. 12.00 - 13.30 aleksandrs.kolesovs@lu.lv
Silvija Kristapsone, docente
Aspazijas bulv.5, 338.telpa
trešdienās plkst. 16.15 - 17.15 silvija.kristapsone@lu.lv
Baiba Martinsone, docente
A-326.telpa
piektdienās plkst. 8.00 - 9.00 baiba.martinsone@lu.lv
Anika Miltuze, docente
A-322.telpa
trešdienās, ceturtdienās
septembrī, oktobrī: plkst. 14.00 - 15.30
novembrī, decembrī: plkst. 13.00 - 14.30
anika.miltuze@lu.lv
Inese Muzikante, docente
A-326.telpa
otrdienās, piektdienās
septembrī, oktobrī: plkst. 10.00 - 11.30
novembrī, decembrī: plkst. 10.30 - 11.00
inese.muzikante@lu.lv
Uldis Pāvuls, docenta p.i.
A-326.telpa
uldis.pavuls@lu.lv
Laura Pirsko, docente
A-326.telpa
laura.pirsko@gmail.com 
Malgožata Raščevska, profesore
A-331.telpa
trešdienās plkst. 12.00- 13.30malgozata.rascevska@lu.lv
Sandra Beatrice Sebre, profesore
A-329.telpa
pirmdienās plkst. 16.00 - 17.30sebre@lu.lv
Evija Strika, docente
A-326.telpa
ceturtdienās plkst. 12.00 - 13.00strika@lu.lv
Ieva Stokenberga, docente
A-326.telpa
ceturtdienās
septembrī, oktobrī: plkst. 10.30 - 12.00
novembrī, decembrī: plkst. 14.30 - 16.00
ieva.stokenberga@lu.lv
Anda Upmane, docente
A-322.telpa
pirmdienās, ceturtdienās
septembrī, oktobrī: plkst. 12.00 - 13.00
novembrī, decembrī: plkst. 11.00 - 12.30
anda.upmane@lu.lv
Inga Skreitule-Pikše, docente
A-326.telpa
pirmdienās, ceturtdienās
septembrī, oktobrī: plkst. 11.00 - 12.30
novembrī, decembrī: plkst. 12.00 - 13.30
inga.skreitule@lu.lv


Skolotāju izglītības nodaļa

 

Docētājs
 Pilna laika klātienes studentiem
Nepilna laika  studentiem

Inta Augustāne, lektora p.i.
A-306.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: inta.augustane@lu.lv

trešdienās plkst. 14.00 - 14.30
Dagmāra Ausekle, profesore

iepriekš pieteikties pa e-pastu: dagmara.ausekle@lu.lv
otrdienās plkst. 15.30 - 16.30

Anita Auziņa, lektore
A-306.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: anita.auzina@lu.lv

otrdienās plkst. 10.15 - 12.15

Ausma Auziņa, lektora p.i.
V-1.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: anita auzina@lu.lv

pirmdienās
no 1.09. līdz 26.10. plkst. 12:00–13:00;
no 2.11. līdz 28.12. plkst. 12:30-14:00

3.okt.    12:00–12:00
31.okt.  12:00–13:00
21.nov.  12:00-13:00
19.dec.  12:00-13:00

Ilvis Ābeļkalns, docents
....telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: ilvis.abelkalns@lu.lv

trešdienās plkst. 14.30 - 16.00
ceturtdienās plkst. 12.30 - 14.00
piektdienās
plkst. 11.00 - 12.00

Anita Berķe, lektora p.i.
V-305.telpā
pirmdienās plkst. 16.00 - 17.0018.sept. 16.00-17.00
09.okt.   11.00-12.00
17.okt.   8.00-9.00
13.nov.   18.00-19.00
14.nov.   8.00-9.00
28.nov.   8.00-9.00
11.dec.   9.00-10.00

Margarita Gavriļina, profesore

no 1.09.2015. - 31.01.2016.
Akadēmiskajā atvaļinājumā

Simona Gerķe, pasniedzēja
A-306.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: simona.gerke@lu.lv

trešdienās plkst. 18.00 - 19.30

Ausma Golubeva, docente
V-308.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: ausma.golubeva@lu.lv

ceturtdienās
plkst. 11.00-12.30 (17.09., 8.10., 15.10., 29.10.)
plkst. 16.00-17.30 (9.09., 24.09., 1.10., 15.10.)
plkst. 12.00-13.30 (5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12, 10.12., 17.12.)

Lilija Jurģīte, lektora p.i.
A-306.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: lilija.jurgite@lu.lv

trešdienās plkst. 14.00 - 14.30 un
16.00 - 16.30
25.sept. 12.00-12.30
9.okt.    14.00-14.30
7.nov.    12.00-12.30
12.dec.   12.00-12.30

Sandra Kalniņa, lektore
V-207.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: sandra.kalnina@lu.lv

trešdienās plkst. 16.00 - 17.00

Ilze Kangro, profesore
A-316.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: ilze.kangro@lu.lv

trešdienās plkst. 14.30 - 16.30
Vladimirs Kincāns, profesors
V-317.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: vladimirs.kincans@lu.lv
otrdienās
no 7.09.2015. līdz 27.10.2015. plkst. 15.00 - 16.30
no 3.11.2015. līdz 22.12.2015. plkst. 11.00 - 12.30
Agita Klempere-Sipjagina, lektore
V-308.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: aks@lu.lv

trešdienāsno 7.09.2015. līdz 1.11.2015. plkst. 12.30 - 14.00
ceturtdienās no 1.11.2015. līdz23.12.2015. plkst. 12.30 - 14.00

Mārīte Kokina-Lilo, lektore
V-305.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: mklilo@lu.lv

Otto Ķenga, pasniedzējs

iepriekš vienoties pa e-pastu: otto.kenga@lu.lv

Haralds Laucis, pasniedzējs

Juris Leitāns, lektors
Anniņmuiža
iepriekš pieteikties pa e-pastu: juris.leitans@lu.lv

Māris Liepa, pasniedzējs

Lilita Linde, lektora p.i.
A-306.telpa
iepriekš pieteikties pa e-pastu: lilita.linde@lu.lv

ceturtdienās plkst. 12.00 - 13.00

Helga Ingeborga Melnbārde, docente
V-207.telpa
iepriekš pieteikties pa tālr.: 26126609

trešdienās plkst. 17.00 - 18.00

Andrejs Mūrnieks, docents
V-305.telpa

iepriekš vienoties ar docētāju

Indra Odiņa, asoc.profesore
sazināties pa e-pastu: indra.odina@lu.lv

no 1.10.2015. - 31.01.2016.
Akadēmiskajā atvaļinājumā

Olga Ozoliņa, pasoc.profesore
iepriekš vienojoties pa e-pastu: olgozoli@lanet.lv

Astrīda Raževa, asoc.profesore
V-305.telpā

Citos laikos uz pieņemšanu (konsultāciju)
var pieteikties e-pastā: astrida.razeva@lu.lv

ceturtdienās plkst. 16.00 - 17.00
(izņemot mēneša pēdējās ceturtdienas)

12.sept. 16.00-17.00
19.sept.  13.00-14.00
2.okt.     18.00-19.00
16.okt.   18.00-19.00
14.nov.   16.00-17.00
16. dec.  16.00-17.00

Dace Siliniece, lektore
A-308. telpa

Iepriekš vienojoties pa e-pastu: dace.siliniece@lu.lv

trešdienās plkst.12.00-12:30
ceturtdienās plkst. 12.00-12.30

Rita Skara-Mincāne, lektore
A-308. telpa

Iepriekš vienojoties pa e-pastu: rsm@lu.lv

otrdienās plkst. 14:00-16:00

Stavicka Anna, lektore
A-308. telpa

Iepriekš vienojoties pa e-pastu: anna.stavicka@lu.lv

trešdienās no plkst. 16:00

IlzeStikāne, profesore
 A-404. telpa

Pieteikties pa e-pastu: ilze.stikane@lu.lv

otrdienās plkst. 14:00-16:00

11. septembrī (piektd.) 14:00-15:00
2. oktobrī (piektd.) 18:00-19:00
23. oktobrī (piektd.) 16:00-17:00
13. novembrī (piektd.) 13:00-14:30
20. novembrī (piektd.) 16:00-17:00
18. decembrī (piektd.) 16:00-18:00

Elita Stikute, docente

iepriekš sazināties un vienoties pa e-pastu: elita.stikute@lu.lv

pirmdienās 
septembrī, oktobrī: plkst. 11:30 - 12:30
novembrī, decembrī: plkst. 12:00 - 13:00

 

Lolita Šelvaha, lektore
V-305.telpā

pirmdienās plkst. 14.30 - 16.00

10.okt.  12.00-13.30
6.nov.    16.00-17.30
27.nov.  13.00-14.30
5.dec.    16.00-17.00

Gunta Treimane, lektore
V-305.telpā

Iepriekš vienojoties  pa e-⁠pastu gunta.treimane@lu.lv vai personīgi

ceturtdienās plkst. 9:00 - 10:30

 

 

18.sept.; 30.okt.; 04.dec. 12:30-14:00
26.sept.  9:00-:10:30
3.okt.; 24.okt.; 7.nov.; 28.nov. 8:30-9:00
31.okt.  10:30-12:00

Māra Urdziņa-Deruma, asoc.profesore
V-305.telpā

no 9.sept.-28.okt. trešdienās
plkst. 14.30 - 16.00
no 5.nov.- 17.dec. ceturtdienās
plkst. 12.30 - 14.00
21.dec.  plkst. 12.30 - 14.00

9.okt.   14.30-16.00
6.nov.   14.30-16.00
20.nov. 12.00-13.30
12.dec. 14.30-16.00

Juris Utāns, asoc.profesors
V-209.telpa

Iepriekš vienojoties  pa e-pastu juris.utans@lu.lv vai personīgi

otrdienās plkst. 10:30-12:00

 

Diāna Urbāne, lektora p.i.  
Aspazijas bulvāris 5, vingrošanas zāle.

iepriekš vienojoties pa e-pastu: diana.urbane@lu.lv

pirmdienās plkst. 9:30- 10:30

Jānis Valdmanis, profesors

Iepriekš vienojoties pa e-pastu:  janis.valdmanis@valoda.lv

otrdienās no plkst. 16:00

Sintija Vaļka, lektore 

iepriekš vienojoties pa e-pastu: sintija.valka@lu.lv

trešdienāsplkst. 12:30 -14:00

Anna Vulāne, profesore 

e-pasts: anna.vulane@lu.lv

ceturtdienās, par laiku vienojoties iepriekš,
kā arī iespējamas e-konsultācijas un skype konsultācijas.
Ārija Zaiceva, lektora p.i.

Velga Zvirgzdiņa, lektore
V-209.telpa

trešdienās plkst. 18:00 - 18:45