Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Prasības un ieteikumi noslēguma darbu izstrādei un aizstāvēšanai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.09.2018.

Prasības un ieteikumi studiju noslēguma darbu (kursa darbu, bakalaura darbu, diplomdarbu, maģistra darbu) izstrādei un aizstāvēšanai

Prasības Noslēguma darbu IZSTRĀDĀŠANAI un AIZSTĀVĒŠANAI LU - APSTIPRINĀTAS ar LU 03.02.2012. rīkojumu Nr.1/38, Grozījumi: LU 26.02.2015. rīkojums Nr. 1/69 (ievietots 7.01.2016.)

IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU UN PEDAGOĢISKO INOVĀCIJU NODAĻA

PSIHOLOĢIJAS NODAĻA

PIRMSSKOLAS UN SĀKUMIZGLĪTĪBAS NODAĻA

SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS NODAĻA