Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
2015. rudens semestra noslēguma pārbaudījumu grafiks
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.01.2016.

Pamatstudijas

2015. rudens semestra noslēguma pārbaudījumu – KVALIFIKĀCIJAS DARBU, DIPLOMDARBU, VALSTS EKSĀMENU – grafiks

Studiju programmaNoslēguma
pārbaud.veids
DatumsLaiksTelpa
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “MĀKSLA"Diplomdarbs14.01.

10:00

G-1
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “SKOLOTĀJS” un
apakšprogrammas OTRĀ kvalifikācija:
Valsts eksāmens (VE)
Sporta skolotājs
Veselības mācības skolotājs
VE14.01.10:00A-410
Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājsVE14.01.10:00A-409
Angļu valodas skolotājs
Vācu valodas skolotājs
VE14.01.10:00A-315
Pirmsskolas skolotājsVE14.01.10:00

A-419
A-420

Sākumizglītības skolotājsVE14.01.10:00V-303

Kulturoloģijas skolotājs
Vizuālās mākslas skolotājs
Mākslas vēstures skolotājs
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājas

VE14.01.10:00V-214
Psiholoģijas skolotājsVE14.01.10:00A-314
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “SKOLOTĀJS” un
 apakšprogrammas PAMATKVALIFIKĀCIJA:
Diplomdarba aizstāvēšana (DD)
20494 Angļu valodas skolotājsDD15.01.10:00A-224
20496 Vizuālās mākslas skolotājsDD21.01.10:00V-214
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājsDD22.01.14:00A-409
204B9 Pirmsskolas skolotājs DD21.01.10:00

A-419
A-420

204C3 Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājasDD19.01.10:00V-306
204C4 Sporta skolotājsDD14.01.13:00A-410
204C6 Sākumizglītības skolotājs DD23.01.10:00V-302
204C9 Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēdsVE
DD
8.01.
12.01.

10:00
10:00

A-420
A-420
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “SOCIĀLAIS PEDAGOGS"VE
DD
15.01.
22.01.

12:00
14:00

V-302
V-303
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS"VE
Kvalif.darbs
14.01.
21.01.

12:00
14:00

A-419, A-420
A-419, A-420

 

Augstākā līmeņa studijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.01.2016.

2015. rudens semestra noslēguma pārbaudījumu – DIPLOMDARBU, MAĢISTRA DARBU – grafiks

Studiju programmaNoslēguma pārbaud.veidsDatumsLaiksTelpa
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “SKOLOTĀJS” un
apakšprogrammas:

Diplomdarbs  vai
Skolotāja pieredzes darbs
(DD vai SPD)

204BW Pamatizglītības angļu valodas skolotājsDD15.01.10:00A-224
204AG, 204AB Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai Krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājsDD22.01.15:00V-314
204AH Vidējās izglītības angļu valodas skolotājsDD vai SPD15.01.10:00A-224
204CK Pirmsskolas izglītības skolotājsDD21.01.10:00

A-419
A-420

204BZ Sākumizglītības skolotājsDD23.01.10:00V-302
204CI, 204CG Skolotājs logopēdsDD12.01.10:00A-420

204CD Speciālās izglītības skolotājs

DD21.01.10:00A-420
204BD, 204BB Vēstures skolotājsDD13.01.10:00V-201
204AP Sociālo zinību skolotājsDD14.01.9:00A-410
Profesionālā MAĢISTRA studiju programma “SKOLOTĀJS” un
 apakšprogrammas:
Maģistra
darbs
(MD)
204CW Pirmsskolas izglītības skolotājsMD15.01.13:00A-224204D2 Sporta skolotājs
204D3 Vēstures skolotājs
204DB Vidējās izglītības franču valodas skolotājs 
204DJ Vidējās izglītības matemātikas skolotājs