Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
2016.pavasara semestra noslēguma pārbaudījumu grafiks
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.06.2016

Pamatstudijas

2016.pavasara semestra noslēguma pārbaudījumu – KVALIFIKĀCIJAS DARBU, DIPLOMDARBU, VALSTS EKSĀMENU – grafiks

Studiju programmaNoslēguma
pārbaud.veids
DatumsLaiksTelpa
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “MĀKSLA"Diplomdarbs
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “SKOLOTĀJS” un
apakšprogrammas OTRĀ kvalifikācija:
Valsts eksāmens (VE)

Sporta skolotājs
Veselības mācības skolotās
Sociālo zinību skolotājs

VE7.06.9:00A-410
Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājsVE10:00A-409
Angļu valodas skolotājsVE10:00A-224
Vācu valodas skolotājsVE10:00A-315
Pirmsskolas skolotājsVE10:00

A-420

Sākumizglītības skolotājsVE10:00V-303

Kulturoloģijas skolotājs
Vizuālās mākslas skolotājs
Mākslas vēstures skolotājs
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājas

VE10:00V-214
Psiholoģijas skolotājsVE10:00A-314
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “SKOLOTĀJS” un
 apakšprogrammas PAMATKVALIFIKĀCIJA:
Diplomd.aizstāv. (DD)
20494 Angļu valodas skolotājsDD9.06.10:00A-224
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājsDD9.06.16:00A-409
204C3 Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājasDD9.06.11:00V-306
204C7 Kulturoloģijas skolotājsDD10.06.10:00V-214
204C4 Sporta skolotājsDD9.06.
10:00A-410
204C5 Informātikas un programmēšanas skolotājsDD9.06.
10:00V-201
20496 Vizuālās mākslas skolotājsDD14.06.10:00V-214
204B9 Pirmsskolas skolotājs DD14.06.
10:00A-419
204C6 Sākumizglītības skolotājs DD14.06.10:00V-303
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programma “SOCIĀLAIS PEDAGOGS"VE
DD
6.06.
9.06.

10:00
14:00

V-303
V-303
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programma “MĀKSLA"DD7.06.
8.06.

10:00
10:00

B-1., G-6
B-6

 

 

Augstākā līmeņa studijas

2016.pavasara semestra noslēguma pārbaudījumu – DIPLOMDARBU, MAĢISTRA DARBU – grafiks

Studiju programmaNoslēguma pārbaud.veidsDatumsLaiksTelpa
Maģistra studiju programma "PEDAGOĢIJA"Maģistra darbs 13.06.

10:00
14:00

A-419
Maģistra studiju programma "DAŽĀDĪBAS PEDAGOĢISKIE RISINĀJUMI"

Maģistra darbs 14.0616:00G-13
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
SKOLOTĀJS” un
apakšprogrammas:

Diplomdarbs  vai
Skolotāja pieredzes darbs
(DD vai SPD)

204AI Vidējās izglītības angļu valodas skolotājsDD vai SPD9.06.10:00A-224
204AX Vidējās izglītības  matemātikas skolotājsDD10.06.9:00

Zeļļu iela 25, 112.audit.

204CH Skolotājs logopēdsDD13.06.10:00A-420
204CK Pirmsskolas izglītības skolotājsDD13.06.10:00

A-419

204BY Sākumizglītības skolotājs

DD14.06.10:00V-303
Profesionālā MAĢISTRA studiju programma “SKOLOTĀJS” un
 apakšprogrammas:
Maģistra
darbs
(MD)
MD13.06.11:00V-106
204CR Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs
204CW Pirmsskolas izglītības skolotājs
204CU Pamatizglītības angļu valodas skolotājs
204DB Vidējās izglītības franču valodas skolotājs
204DC Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
204D5 Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs
204D6 Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs


204CN Skolotājs - maģistra grāds izglītībā 
MD14.06.


11:00


V-106

204CX Reliģijas un ētikas skolotājs

204DG Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs
204DH Vidējās izglītības ķīmijas un dabaszinību skolotājs
204D9 Vidējās izglītības fizikas skolotājs