Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
2017. pavasara semestra noslēguma pārbaudījumu grafiks
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.06.2017.

Pamatstudijas

2017. pavasara semestra noslēguma pārbaudījumu – KVALIFIKĀCIJAS DARBU, DIPLOMDARBU, VALSTS EKSĀMENU – grafiks

Studiju programmaNoslēguma
pārbaud.veids
DatumsLaiksTelpa
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “MĀKSLA"Valsts eksāmens
Diplomdarbs
23.05.2017.
30.05.2017.
10:00
10:00

V-201,
V-302
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “SKOLOTĀJS” un
apakšprogrammas OTRĀ kvalifikācija:
Valsts eksāmens (VE)

Sporta skolotājs
Veselības mācības skolotās
Sociālo zinību skolotājs

VE5.06.2017.
10:00A-410
Latviešu valodas skolotājs
Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs
VE10:00A-409

Angļu valodas skolotājs
Vācu valodas skolotājs
Franču valodas skolotājs

VE10:00A-224
Informātikas skolotājsVE10:00A-209
Pirmsskolas skolotājsVE10:00

A-420

Sākumizglītības skolotājsVE10:00V-303

Kulturoloģijas skolotājs
Vizuālās mākslas skolotājs
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājas

VE10:00V-214
Psiholoģijas skolotājsVE10:00A-314
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programmas “SKOLOTĀJS” un
 apakšprogrammas PAMATKVALIFIKĀCIJA:
Diplomd.aizstāv. (DD)
20494 Angļu valodas skolotājsDD

6.06.2017.
7.06.2017.

10:00A-224
2049I Vācu valodas skolotājsDD7.06.2017.10:00A-315
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājsDD7.06.2017.10:00A-409
204C3 Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājasDD8.06.201711:00V-306
204C7 Kulturoloģijas skolotājsDD8.06.2017.14:00V-214
204C4 Sporta skolotājsDD8.06.2017.
9:30A-410
204C5 Informātikas un programmēšanas skolotājsDD7.06.2017.
10:00V-201
20496 Vizuālās mākslas skolotājsDD8.06.2017.10:00V-214
204C6 Sākumizglītības skolotājs DD8.06.2017.10:00V-303
204B9 Pirmsskolas skolotājsDD9.06.2017.10:00A-419,
A-420
Profesionālās augstākās izglītības BAKALAURA studiju programma “SOCIĀLAIS PEDAGOGS"VE
DD
5.06.2017.
7.06.2017.

10:00
15:00

V-302
V-303

 

Augstākā līmeņa studijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.06.2017.

2017. pavasara semestra noslēguma pārbaudījumu – DIPLOMDARBU, MAĢISTRA DARBU – grafiks

Studiju programmaNoslēguma pārbaudījuma veidsDatumsLaiksTelpa
Maģistra studiju programma "PEDAGOĢIJA"Maģistra darbs 5.06.2017.

14:00

G-1
Maģistra studiju programma "DAŽĀDĪBAS PEDAGOĢISKIE RISINĀJUMI"Maģistra darbs 6.06.2017.12:00A-105
Maģistra studiju programma "IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES"Maģistra darbs6.06.2017.10:00V-314
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
SKOLOTĀJS” un
apakšprogrammas:

Diplomdarbs  vai
Skolotāja pieredzes darbs
(DD vai SPD)

204AI Vidējās izglītības angļu valodas skolotājsDD6.06.2017.10:00A-224
204AF Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai
krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs
DD7.06.2017.9:00A-409
204AR Vizuālās mākslas skolotājsDD8.06.2017.9:00V-214
204AW Vidējās izglītības  matemātikas skolotājsDD8.06.2017.9:30V-201
204BO Mājturības, mājsaimniecības un tehnoloģiju skolotājsDD8.06.2017.11:00V-306
204BY, 204BZ Sākumizglītības skolotājsDD8.06.2017.10:00V-303
204B7 Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājsDD8.06.2017.9:30V-201
204CE Speciālās izglītības skolotājsDD7.06.2017.10:00A-420
204CH Skolotājs logopēdsDD8.06.2017.10:00A-420
204CE Sociālo zinību skolotājsDD8.06.2017.9:30A-410
204CJ, 204CK Pirmsskolas izglītības skolotājsDD9.06.2017.10:00A-419
A-420
204AL Vidējās izglītības vācu valodas skolotājsDD7.06.2017.10:00A-315
204B3 Vidējās izglītības ķīmijas skolotājsDD8.06.2017.9:30V-201
Profesionālā MAĢISTRA studiju programma “SKOLOTĀJS” un
 apakšprogrammas:
Maģistra
darbs
(MD)
DatumsLaiksTelpa
204CN Skolotājs - maģistra grāds izglītībā
MD

8.06.2017.

10:00

A-224
204DH Vidējās izglītības ķīmijas un dabaszinību skolotājs
204CX Reliģijas un ētikas skolotājs
204DC Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
204D3 Vēstures skolotājs
204D4 Vizuālās mākslas skolotājs
204D2 Sporta skolotājs
204D5 Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs
204DM Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs
204DB Vidējās izglītības franču valodas skolotājs