Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Prakse studiju laikā ir nozīmīga studiju programmas sastāvdaļa. Prakses ir daudzveidīgas un dažādas - gan pēc to ilguma, gan veicamajiem uzdevumiem. To nosaka studiju programmas specifika un saturs: pedagoģiskā prakse, vērošanas prakse, klīniskā prakse  u.c.

Prakse Skolotāja studiju programmās:

 • Pedagoģiskā prakse  ar mērķi  - dot iespēju studentiem veidot izvēlētā/o mācību priekšmeta/u skolotāja profesionālo kompetenci.
  Prakses uzdevumi studentiem:
  1) izprast mācību priekšmeta/u nozīmi mācību procesā;
  2) izprast mācību priekšmeta/u apguves pedagoģiskos mērķus, norisi, plānošanu un vadīšanu dažāda vecuma skolēniem;
  3) plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt mācību procesu izvēlētās/o specializācijas/u priekšmeta/u stundās,
  4) vērtēt audzēkņu mācību sasniegumus, to dinamiku;
  5) izvērtēt savu darbu un plānot tā pilnveidi.

PRAKSES LĪGUMA (trīspusējā) VEIDLAPA (2018)