Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augstākā līmeņa studijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.10.2018.

Augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”, 204A2, 80 Kp, valoda - latviešu, angļu

Maģistra studiju programma „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”, 204A9, 80 Kp, valoda - angļu, spāņu

Studiju programmas direktores p.i.:Dr.paed., docente Ieva Margeviča-Grinberga
tālr.: ...
e-pasts: ieva.margevica-grinberga@lu.lv
telpa: 310A
Studiju metodiķe:Jevgēnija Ivanova
tālr.: 67034813
e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv
telpa: 224

Maģistra studiju programma „Pedagoģija”, 20485, 80 Kp

Studiju programmas direktores p.i.:Dr.paed., asoc.profesore Dita Nīmante
tālr.:
e-pasts: dita.nimante@lu.lv
telpa: 229
Studiju metodiķe:Jevgēnija Ivanovatālr.: 67034813
e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv
telpa: 224


Maģistra studiju programma „Izglītības zinātnes”, 20441, 80 Kp

Maģistra studiju programma „Izglītības zinātnes”, 204A3, 48 Kp

Studiju programmas direktore:Dr.paed., profesore Ilze Ivanovatālr.:
e-pasts: ilze.ivanova@lu.lv
telpa: 314
Studiju metodiķes:


Aija Grāvīte tālr.: 67034813
e-pasts: aija.gravite@lu.lv
telpa: 224
Jevgēnija Ivanovatālr.: 67034813
e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv
telpa: 224
Profesionālā maģistra studiju programma „Izglītības vadība”, 2049, 48 Kp

 

Studiju programmas direktors:

Dr. oec., profesors Andrejs Geske e-pasts: andrejs.geske@lu.lv
telpa: 312
Studiju metodiķe:Jevgēnija Ivanovatālr.: 67034813
e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv telpa: 224

Profesionālā maģistra studiju programma „Psiholoģija”, 2049Y, 120 Kp

Profesionālā maģistra studiju programma „Psiholoģija”, 20479, 80 Kp

Studiju programmas direktore:Dr. psych., docente Laura Pirsko
tālr.: 
e-pasts: laura.pirsko@lu.lv
telpa: 234

http://www.ppmf.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2015-2016-rudens/psihologija/

Vecākā lietvede: 

 

Ruta Trautmane tālr.: 67034817
e-pasts: ruta.trautmane@lu.lv telpa:233

Profesionālā maģistra studiju programma „Skolotājs”, 40 Kp

Profesionālā maģistra studiju programma „Skolotājs" ar 33 apakšprogrammām, 80 Kp

Studiju programmas direktore:Dr. paed., profesore Indra Odiņatālr.: 67034832
e-pasts: indra.odina@lu.lv
telpa: 310A
Studiju metodiķe: Evija Bogdana
 tālr.: 67034824
e-pasts: evija.bogdana@lu.lv
telpa: 202

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Skolotājs” ar 24 apakšprogrammām, 48 Kp, 60 Kp vai 80 Kp

Studiju programmas direktore:Mg. paed., lektore Sandra Kalniņa

tālr.: 67034812
e-pasts: sandra.kalnina@lu.lv
telpa: 102

Studiju metodiķe: Evija Bogdana
  tālr.: 67034824
e-pasts: evija.bogdana@lu.lv
telpa: 202