Centra vadītāja Aija Grāvīte

Telpas Nr.: 224
Telefons: 67034813
e-pasts: aija.gravite@lu.lv

 

Vecākā lietvede Ineta Būdniece

Telpas Nr.: 202
Telefons: 67034823
e-pasts: ineta.budniece@lu.lv

Pieņemšanas laiks: 
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10.00 - 12.30 13.00 - 16.00

Metodiķe Evija Bogdana

Telpas Nr.: 202
Telefons: 67034824
e-pasts: evija.bogdana@lu.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10.00 - 12.30 13.00 - 16.00

Vecākā lietvede Tatjana Kosireva 

Telpas Nr.: 202
Telefons: 67034828
e-pasts: tatjana.kosireva@lu.lv

Pieņemšanas laiks: 
Otrdienās, trešdienās: 10.00 - 12.30 13.00 - 15.00
Ceturtdienās, piektdienās: 10.00 - 12.30 13.00 - 16.00
Sestdienās: 10.00 - 16.00

Metodiķe Inese Ranka

Telpas Nr.: 323
Telefons: 67034818
e-pasts: inese.ranka@lu.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10.00 - 12.30 13.00 - 16.00

Metodiķe Baiba Upīte

Telpas Nr.: 208
Telefons: 67034818
e-pasts: baiba.upite@lu.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 10.00 - 12.30 13.00 - 16.00

Metodiķe Dina Minčenoka

Telpas Nr.: 202
Telefons: 67034822
e-pasts: dina.mincenoka@lu.lv

 

Metodiķe Laima Mitenberga

Telpas Nr.: 323
Telefons: 67034819
e-pasts: laima.mitenberga@lu.lv

 

Metodiķe Ruta Tilgasa 

Telpas Nr.: 324
Telefons: 67034820
e-pasts: ruta.tilgasa@lu.lv

 

Metodiķe Indra Zīle

Telpas Nr.: 222
Telefons: 67034821
e-pasts: indra.zile@lu.lv

 

Metodiķe Jolanta Zastavnaja 

Telpas Nr.: 224
Telefons: 67034845
e-pasts: jolanta.zastavnaja@lu.lv