Diplomu pasniegšanas bildes ir pieejamas >>>ŠEIT

   

Šis akadēmiskais gads ir bijis izaicinājumu pilns mums visiem, un jūs visi esat godam nopelnījuši svētku brīdi. Šogad PPMF rīkos diplomu pasniegšanas ceremoniju klātienē, ievērojot visus spēkā esošos epidemioloģiskos noteikumus. Lai ceremonija varētu notikt, mēs lūdzam visus tās dalībniekus būt saprotošiem un ievērot ceremonijas kārtību.


Pasākuma norise

Esat aicināti uz diplomu pasniegšanas ceremoniju  ierasties pa mazajiem gājēju vārtiem (tālākie no Jūrmalas gatves) ne agrāk kā 15 minūtes pirms ceremonijas sākuma, pulcējoties ārpusē pie galvenās ieejas. Atrodoties PPMF teritorijā, ir jāvalkā mutes un deguna aizsegs.

Jums apsveikuma vārdus teiks fakultātes dekāne vai prodekāne, un programmas direktors vai apakšprogrammas vadītājs, un arī tiks dots vārds absolventiem.

Pēc programmas direktora vai apakšprogrammas vadītāja uzaicinājuma absolventi pa vienam ienāk PPMF 1. stāva vestibilā un:

  1. Dezinficē rokas,
  2. Saņem diplomu,
  3. Parakstās diplomu izsniegšanas žurnālā ar sagatavoto LU pildspalvu, kuru pēc tam patur savā īpašumā,
  4. Nofotografējas fotostūrītī ar diplomu,
  5. Sekojot norādēm, atstāj ēku.

 

Pirms pasākuma

Ja pasūtīsiet mantijas, lūdzu, norādiet piegādātājiem, ka viņi varēs novietot savu transportu, izsniegt un savākt mantijas mazajā stāvlaukumā pie gājēju vārtiņiem.

 

Pēc pasākuma

Pēc diploma saņemšanas absolventi PPMF teritorijā ārpus ēkas var tikties ar kursa biedriem un docētājiem, lai apsveiktu viens otru un kopīgi nofotografētos. Tikšanās nedrīkst būt ilgāka par 20 minūtēm. Pēc tam PPMF teritorija ir jāatstāj.

Absolventi atstāj PPMF teritoriju pa iebraucamajiem vārtiem (tuvākie Jūrmalas gatvei).

 

Noteikti jāņem vērā!

Lūgums ņemt vērā pašreizējo situāciju un tās radītos apstākļus, un neaicināt uz svinīgo pasākumu viesus. Tuvinieki, draugi un citi līdzjutēji PPMF teritorijā atrasties nedrīkst.

Lietus gadījumā uzrunas organizēsim īsas, un ņemiet līdzi lietussargus. Pārējā diplomu izsniegšanas secība paliks līdzīg​​a – pa vienam dosieties pēc diploma.

1. un 2. jūlijā automašīnu novietošana PPMF teritorijā nebūs iespējama. Lūdzam izmantot tuvējās šķērsielas un atgādinām, ka bezmaksas stāvvieta ir arī aiz dzelzceļa sliedēm pie Zolitūdes stacijas, nepilnu 5 minūšu gājiena attālumā.

Absolventi vajadzības gadījumā varēs lietot 2. stāva tualetes, kurās varēs nonākt pa B un C kāpnēm.


Pasākuma plāns

1.jūlijs

Laiks Studiju programma
10:00

Pirmsskolas izglītības skolotājs (1.līm. PSP) (Rīga)

Pirmsskolas izglītības skolotājs (1.līm. PSP) (Madona)

11:30

Pirmsskolas izglītības pedagogs (1.līm. PSP) (Rīga)

Pirmsskolas skolotājs (PBSP)

Pirmsskolas izglītības skolotājs (2.līm. PSP)

Pirmsskolas izglītības skolotājs (2.līm. PSP)

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs (PBSP)

13:00

Psiholoģija (PBSP)

14:00

Psiholoģija (PBSP)

15:00

Psiholoģija (PMSP)

16:00

Psiholoģija (PMSP)

17:15

Pedagoģija (MSP)

17:45

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (PBSP)

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (PBSP) (Bauska)

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (PBSP) (Tukums)

 

2.jūlijs

Laiks Studiju programma
10:00 Skolotājs (2.līm. PSP) "Mācītspēks"
11:00 Skolotājs (2.līm. PSP) "Mācītspēks"
12:00 Dažādības pedagoģiskie risinājumi (MSP)
12:40

Sociālais pedagogs (PBSP)

Skolotājs logopēds (2.līm. PSP)

14:00

Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs (2.līm. PSP)

Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs (2.līm. PSP)

Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs (2.līm. PSP)

Vidējās izglītības matemātikas skolotājs (2.līm. PSP)

Vizuālās mākslas skolotājs (2.līm. PSP)

Mājturības, mājsaimniecības un tehnoloģiju skolotājs (2.līm. PSP)

Sociālo zinību skolotājs (PMSP "Skolotājs")

Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs (PMSP "Skolotājs")

Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs (PMSP "Skolotājs")

Vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs (PMSP "Skolotājs")

Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs (PMSP "Skolotājs")

Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs (PMSP "Skolotājs")

Vidējās izglītības matemātikas skolotājs (PMSP "Skolotājs")

Vizuālās mākslas skolotājs (PMSP "Skolotājs")

Skolotājs logopēds (PMSP "Skolotājs")

15:30

Izglītības zinātnes (MSP) (angļu)

Izglītības zinātnes (PLK MSP)

Izglītības zinātnes (NLN MSP)

Izglītības vadība (NLN MSP)

16:15

Māksla (PBSP)

17:15

Sākumizglītības skolotājs (2.līm. PSP)

Sākumizglītības skolotājs (PBSP)

17:45

Vācu valodas skolotājs (PBSP)

Angļu valodas skolotājs (PBSP)

Latviešu valodas un literatūras skolotājs (PBSP)

18:30

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs (PBSP)

Kulturoloģijas skolotājs (PBSP)

Vizuālās mākslas skolotājs (PBSP)

Informātikas un programmēšanas skolotājs (PBSP)

Sporta skolotājs (PBSP)

Sporta treneris (1.līm. PSP)