Šis akadēmiskais gads ir bijis izaicinājumu pilns mums visiem, un jūs visi esat godam nopelnījuši svētku brīdi.

Ievērojot visus spēkā esošos epidemioloģiskos noteikumus, šogad Ziemas izlaidums notiks attālināti. Studenti un pasniedzēji ir aicināti pievienoties uz svinīgo izlaiduma daļu Zoom platformā, bet ģimenēm un draugiem būs iespēja vērot izlaidumu tiešraides Facebook platformā.

ZOOM SAITES:

 

 Lai pieslēgtos izlaidumam, izmanto šo saiti: 

Līmenis Programma
1.līm. PAISP Sporta treneris (Kuldīgas filiāle)
1.līm. PAISP Sporta treneris (Madonas filiāle)
1.līm. PAISP Sporta treneris (Tukuma filiāle)
1.līm. PAISP Pirmsskolas izglītības skolotājs (Cēsu filiāle)
1.līm. PAISP Pirmsskolas izglītības skolotājs (Kuldīgas filiāle)
1.līm. PAISP Pirmsskolas izglītības skolotājs (Madonas filiāle)
1.līm. PAISP Pirmsskolas izglītības skolotājs (Tukuma filiāle)
PBSP Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Alūksnes filiāle)
PBSP Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Bauskas filiāle)
PBSP Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Cēsu filiāle)
PBSP Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Jēkabpils filiāle)
PBSP Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Kuldīgas filiāle)
PBSP Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Tukuma filiāle)
PBSP Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Kuldīgas filiāle)
PBSP Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Cēsu filiāle)
PBSP Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Bauskas filiāle)
PBSP Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (Tukuma filiāle)
 

 

 Lai pieslēgtos izlaidumam, izmanto šo saiti: 

Līmenis Programma
1.līm. PAISP Pirmsskolas izglītības pedagogs
1.līm. PAISP Pirmsskolas izglītības skolotājs
PBSP Pirmsskolas skolotājs 
PBSP Pirmsskolas izglītības skolotājs
PBSP Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
PBSP Sākumizglītības skolotājs 
PBSP Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā 
PBSP Speciālās izglītības skolotājs/logopēds
PBSP Sociālais pedagogs
PBSP Angļu valodas skolotājs 
PBSP Informātikas un programmēšanas skolotājs 
PBSP Sporta skolotājs 
PBSP Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs 
PBSP  Vizuālās mākslas skolotājs
PBSP Māksla
BSP Psiholoģija

 

Lai pieslēgtos izlaidumam, izmanto šo saiti: 

Līmenis Programma
2. līm. PAISP Skolotājs logopēds 
2. līm. PAISP Speciālās izglītības skolotājs 
2. līm. PAISP Pirmsskolas izglītības skolotājs 
2. līm. PAISP Sākumizglītības skolotājs 
2. līm. PAISP Vidējās izglītības matemātikas skolotājs
2. līm. PAISP Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs
2. līm. PAISP Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs 
2. līm. PAISP 204AS Vizuālās mākslas skolotājs 
2. līm. PAISP Skolotājs logopēds (Cēsu filiāle) 
MSP Izglītības zinātnes
MSP Izglītības zinātnes angļu val.
MSP Pedagoģija
MSP Dažādības pedagoģiskie risinājumi
PMSP Sākumizglītības skolotājs 
PMSP Skolotājs logopēds 
PMSP Speciālās izglītības skolotājs 
PMSP Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs 
PMSP Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs 
PMSP Vidējās izglītības fizikas skolotājs
PMSP Vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 
PMSP Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs 
PMSP Vidējās izglītības matemātikas skolotājs
PMSP Vidējās izglītības skolotājs kulturoloģijā un vizuālajā 
PMSP Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs
PMSP Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē (Kuldīgas filiāle) 
PMSP Skolotājs logopēds (Kuldīgas filiāle)

Pasākuma norise

Pasākuma svinīgā daļa:

  • Apsveikuma vārdus visiem absolventiem vēlas teikt Latvijas izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, LU PPMF dekāne prof. Linda Daniela, kā arī programmu direktori un apakšprogrammu vadītāji.
  • Arī tavs kurss var sagatavot nelielu uzrunu un pateicības vārdus, ja vēlaties (lūdzu, par to informēt, rakstot uz e-pastu: santa.dreimane@lu.lv).
  • Pieslēdzoties pasākumam esi laipni aicināts uzlikt fona attēlu ar Latvijas Universitātes ģērboni. Vari izvēlēties sev tīkamāko no zemāk piedāvātajiem attēliem.
  • Esi aicināts arī uzlikt virtuālu absolventa cepurīti, lai ir svinīgāka noskaņa. 

Piemērs:

Ja nezini kā uzlikt fona attēlu vai virtuālo cepurīti, noskaties video instrukciju: >>>ŠEIT vai >>>ŠEIT

Neformālā daļa:

  • Zoom pasākuma laikā tiks izveidotas atsevišķas istabas, kurās pēc svinīgās daļas varēsi pievienoties, izvēloties savu studiju programmu.
  • Istabās neformālā gaisotnē varēsiet uzņemt kopbildi, kā ar parunāties ar kursa biedriem un pasniedzējiem.
  • Neformālā daļa netiks rādīta Facebook tiešraidē.